Celem kształtowania wizerunku firmy jest budowanie pozytywnego wyróżnienie się od konkurentów, zbudowanie rozpoznawalności na rynku oraz znajomości oferty wśród potencjalnych klientów, kształtowanie reputacji i wspieranie procesu sprzedażowego. Jak kreować wizerunek firmy?

Wizerunek firmy elementem konkurowania

W dobie silnej konkurencji zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami nabrały istotnego znaczenia. Jednym z takich zagadnień, obejmujących samą firmę jako organizację jest wizerunek firmy. Pod tym pojęciem rozumiana jest „osobowość” firmy, to znaczy unikalny zespół cech wyróżniających firmę spośród konkurentów. Cechy wizerunku decydują o niepowtarzalności i indywidualności firmy co przekłada się na postrzeganie oferty. Corporate Identity to strategia budowania wyróżnienia marki i jej rynkowej rozpoznawalności. To spójny program zintegrowania wszystkich działań w jednym celu, wzmocnieniu unikalnego wizerunku. Efektem jest wyróżniająca się na rynku firma.

Najprostszym sposobem kształtowania wizerunku jest unikalna identyfikacja wizualna i werbalna firmy. Należy zwrócić uwagę, że samo posiadanie identyfikacji nie gwarantuje sukcesu wizerunkowego. Image firmy musi być tak dobrany do specyfiki przedsiębiorstwa, aby był zgodny z wizją i strategią działania firmy, zrozumiały i atrakcyjny dla otoczenia. Ponadto wizerunek firmy powinien być dobrze przez otoczenie przyjmowany i pozytywnie wyróżniający na tle konkurentów. Budowanie wizerunku polega na poszukiwaniu własnego indywidualnego stylu. Dopiero wtedy gdy firma wyróżnia się na rynku wizerunek winduje i wspiera nasze działania. W innym wypadku firma upodabnia do otoczenia, czego efektem jest walka cenowa. Celem budowania wizerunku nie może być dorównywanie otoczeniu a jego wyprzedzanie. Bez wyróżniającego wizerunku trudno mówić o skutecznym marketingu. Słaby i nieefektywny marketing, bezosobowa identyfikacja wizualna i prezentacja marki nie wspierają realizacji strategii biznesowej. A to skutkuje kłopotami w realizacji założonych celów biznesowych, słabą sprzedażą i niskimi marżami. Zastosowanie w praktyce tej prostej logiki wymaga jednak wyjątkowej konsekwencji i stałego monitorowania czy wizerunek się nie zdewaluował. Kształtowanie wizerunku jest procesem ciągłym, tak jak realizowanie strategii marketingowej. W takim rozumieniu marketing i branding są inwestycją, bo pojawia się bezpośrednia zależność między alokowaniem środków na markę a efektami biznesowymi firmy.

Jak kształtować unikalny wizerunek firmy?

Budowanie unikalnego wizerunku firmy i produktów. Corporate & Brand Identity

Budowanie unikalnego wizerunku firmy i produktów. Corporate & Brand Identity

Wizerunek firmy to odwzorowanie niepowtarzalnych i charakterystycznych dla firmy atrybutów. Każdy element oznakowania lub komunikacji firmy, począwszy od nazwy, przez symbol, logo, kolorystykę, identyfikacje wizualną i graficzną, aż po wszelkie akcydensy, materiały informacyjne i promocyjne kształtuje wizerunek marki.
Na wizerunek firmy składają się następujące elementy: identyfikacja werbalna (nazwy, slogany, hasła) i wizualna (logo, system identyfikacji wizualnej), formy komunikacji marketingowej (materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne) oraz system zachowań pracowników i reprezentantów firmy (zwany także kulturą organizacji). Wszystkie cztery rodzaje elementów identyfikujących firmę muszą się ze sobą wspierać w ramach jednego spójnego systemu. To co firma robi pozytywnego w oczach otoczenia oddziałuje wizerunek i poprawia reputację oraz wzmacnia renomę.

Unikalny wizerunek firmy. Marka firmy.

Unikalny wizerunek firmy. Marka firmy.

Wizerunek firmy – powody zmiany

Najczęstszym powodem zmiany wizerunku firmy jest zmiana strategii biznesowej firmy. Rozszerzenie działalności, wprowadzenie nowych ofert, wejście na nowe rynki czy komunikacja z nową Grupa klientów prowadzi do konieczności zmiany, dostosowania wizerunku do nowej pozycji rynkowej, czyli do repozycjonowania marki i rebrandingu.
Innym powodem zmian w wizerunku firmy są działania konkurencji. Klienci oceniają rynek jako całość, jeżeli jedna lub kilka firm działających na rynku zmieni się, wpływa to na zmianę pozycji wizerunkowej każdego z konkurentów. Wyobraźmy sobie, że jedna z firm wprowadziła na rynek nowoczesny i innowacyjny produkt. Może ona łatwo zawłaszczyć sobie wizerunek firmy jako lidera rynkowego. Jeżeli pozostałe firmy nie zmienia swojego wizerunku, straci on na wartości.

Trzecim powodem zmian wizerunku firmy są negatywne wydarzenia, które dotknęły firmę lub ogólne problemy rynkowe. Słaby serwis, problemy z jakością produktu, nieterminowość lub niedotrzymanie obietnic może zdewaluować wizerunek.

Lekarstwem na powyższe sytuacje jest rebranding firmy. Najefektywniejsze i najszybsze jest wprowadzenie zmian w identyfikacji wizualnej firmy, restylizacja logo, nowy slogan i system identyfikacji. Właśnie zmiana identyfikacji wizualnej a nie kosztowne kampanie reklamowe, służą do odnowienia wizerunku. Jest tak dlatego, że zmiana identyfikacji pozostawia ślad na długo a kampania reklamowa trwa tylko tyle ile publikacje w mediach.

Efektem prac nad wizerunkiem firmy jest instrukcja opisująca nowy docelowy wizerunek marki i elementy, które mają go lansować. Księga identyfikacji wizualnej – podręcznik dotyczący budowy i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej firmy lub grupy firm. Księga identyfikacji wizualnej (inne nazwy: Księga Tożsamości, corporate identity guide book, corporate identity manual) to kompendium wiedzy na temat sposobów i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej. Znaleźć w niej można wszelkie niezbędne informacje, zalecenia i wskazówki na temat stosowania symboliki firmowej, stosowanych kolorów i typografii firmowej.

Wizerunek firmy w księdze identyfikacji wizualnej

Księga systemu identyfikacji wizualnej (SIW) jest kompletnym materiałem zawierającym projekty oznakowania nośników identyfikacji lub opakowań produktów danej firmy. Księga opisuje wizerunek firmy przez wytyczne dotyczące sposobu wykorzystywania tych nośników. W przypadku dużych systemów podzielona jest na rozdziały grupujące poszczególne nośniki pod względem ich funkcji i przeznaczenia. Integralną częścią jest księga znaku, definiująca nazewnictwo firmy oraz budowę zasady stosowania logo firmy. Księga identyfikacji wizualnej jest przeznaczona głównie dla pracowników firmy, wykonawców nośników reklamowych, agencji reklamowych projektujących kampanie reklamowe i firm public relations. Spełnia bardzo ważną rolę w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej i w grupach kapitałowych, pomagając integrować i zarządzać symboliką grupy. Księga najczęściej występuje w formie elektronicznego przewodnika z zapisem wzorców, technologii, procedur produkcji wszelkich elementów identyfikacji i prezentacji marki. Manual gromadzi w jednym miejscu wszelkie informacje o logo i oznakowaniu firmy, wszelkie formy reklamowe i materiały prezentujące firmę. Jest podstawą do opracowywania wizualizacji kampanii reklamowych. Zmiana logo firmowego, rebranding lub restylizacja symboliki są podstawą do zaprojektowania nowej księgi identyfikacji firmy. Bez księgi identyfikacji bardzo trudno jest tworzyc i kontrolować spójny wizerunek firmy.

Wizerunek firmy:

Renaming nazwy. Odnowiony wizerunek firmy.

Renaming – strategia zmiany wizerunku marki.

Księga identyfikacji wizualnej. Narzędzie kształtowanie docelowego wizerunku firmy.

Nowy wizerunek firmy. Strategia firmy a rebranding.

Jak odbudować wizerunek firmy? Rebranding i repozycjonowanie marki.