CODES Strategie pracował przy prawie 700 projektach dla polskich i międzynarodowych marek. Zakres prac obejmował od analiz po opracowywania i wdrożenia innowacyjnych strategii rynkowych i strategii rozszerzania biznesu. Klientami firmy były przedsiębiorstwa z większości branż.
Prace wykonane dla różnej wielkości firm, różniły się skalą i problematyką. Zrealizowane projekty dotyczyły: wsparcia przy tworzeniu nowych inicjatyw biznesowych, doskonalenia i restrukturyzacji istniejących marek, tworzenia i wdrażania strategii rozszerzania na nowe rynki, nowe oferty i nowe grupy klientów.
Celem naszych prac zawsze jest wzrost wartości firmy i poprawa efektywności rynkowej. Pomagamy firmom, gdy trudne zadania wymagają doświadczenia i innowacyjnego podejścia.

Porady i konsultacje, szkolenia i prezentacje

Przy realizacji kilkuset projektów zebraliśmy wiele doświadczeń i studiów przypadków. Porównanie różnych branż, modeli działania, strategii i stosowanych praktyk pozwala nam na prezentowanie sytuacji rynkowych z różnych perspektyw.

Warsztaty strategiczne

Działając w ramach rynkowych konwencji lub stereotypów zachowań pracowników firmy mają problem z szybkim wypracowaniem innowacyjnych rozwiązań. Oferujemy przeprowadzenie warsztatów strategicznych, których efektem są alternatywne modele postawionych zadań.

Projekty

Nie wszystkie projekty można zrealizować własnymi siłami. Zagadnienia związane ze strategią rynkową, strategią marki, i wdrożeniem strategii biznesowej wymagają dłuższej współpracy i realizowania złożonych projektów. CODES Strategie tworzy wspólnie z klientem zespoły, które nie tylko realizują postawione zadania ale także budują know-how firmy.

 

 

Zarządzanie strategiczne: Opracowanie wizerunku

 • Audyt lub badanie wizerunku, segmentacja
 • Strategia wizerunkowa, pozycjonowanie
 • Systemy identyfikacji wizulanej
 • Systemy prezentacji firmy i ofert
 • Opracowanie dokumentacji – księgi identyfiakcji wizualnej
 • Szkolenia, wdrożenie
 • Zarządzanie wizerunkiem

Zarządzanie strategiczne: Wykorzystanie wizerunku

 • Audyty
 • Innowacje i koncepcje
 • Opracowanie Strategii
 • Wdrożenie / Implementacja
 • Kontroling i doskonalenie

 

OFERTA

Szkolenie: repozycjonowanie wizerunkowe firmy