- Rynkowe strategie rozwoju.
- Kreowanie wyróżnienia na rynku.
- Innowacyjne modele rynkowe i konkurencyjne.
- Budowa wizerunkowej przewagi rynkowej.
- Zarządzanie marką i podnoszenie wartości firmy.

Portfolio

Grupa Orlen: Portfolio Identity

Panorma: Portfolio Identity

Żywiec: Portfolio Identity

Netia: Portfolio Identity

ZEP: Group Identity

PKO Bank Polski: Group Identity

Orlen: Group Identity

Poch: Portfolio Identity

Rafil: Portfolio Identity

Żywiec Key Account Services: Portfolio Identity

Żywiec: Portfolio Identity

Lubella: Brand Identity