Logo firmy, poza nazwą, to podstawowy element identyfikacji. Każda firma dąży do zbudowania unikalnego wizerunku, uzyskania wysokiej świadomości i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jak zaprogramować i zbudować silną markę? Jak wyróżnić się od konkurentów?

Czym jest logo firmy?

Poza nazwą, logo firmy jest najważniejszym elementem identyfikującym firmy i marki. Powszechnie istnieje opinia, że to ładny obrazek, rysunek lub grafika. W praktyce liczy się wizerunek firmy, jej renoma i reputacja. Liczy się wyróżnienie do konkurentów. Jeżeli logo firmy jest tylko grafiką, to odróżnia a nie wyróżnia na rynku. A nie chodzi przecież o to aby być tylko innym, ale o to aby być postrzeganym jako lepszy.

Dlatego projektowanie logo firmy to trudna sztuka, szczególnie jeśli myślimy w kategoriach efektywnego narzędzia marketingowego. Powinno ono być precyzyjnie zaprogramowane i zaprojektowane, ale nie do naszego gustu, a do wizerunku jaki najlepiej wspiera nasz biznes. Tu pojawia się największy problem w projektowaniu logo firmy. Zamawiający koniecznie chcą aby logo firmy im się podobało. Chcą się z nim dobrze czuć. Podobnie jest z nazwami. Jednak logo firmy i jej nazwa jest dla klientów i konsumentów. To oni nas oceniają, to oni od nas kupują.

Logo firmy a wizerunek i wartość marki.

Logo firmy, podobnie jak nazwa marketingowa, to strategiczny element tożsamości przedsiębiorstwa. Logo firmy pełni funkcje herbów i godeł XXI wieku, służą identyfikacji i wyróżnianiu firm i przedsiębiorstw. Są także odwzorowaniem aspiracji firmy, jej pozycji na rynku oraz nośnikiem podstawowych komunikatów marketingowych. Znaczenie nazwy i logo firmy w strukturze majątku firm najlepiej obrazuje fakt, iż ceny największych i najbardziej uznanych światowych przedsiębiorstw niejednokrotnie aż w dziewięćdziesięciu procentach tworzone są przez wartość marki. Aby tak było, logo firmy i jej nazwa musza być chronione prawnie, a firma musi posiadać wszystkie dokumenty związane z prawami własności.

Jak projektować logo firmy?

Prawidłowo zaprojektowane logo firmy powinno uwzględniać takie aspekty jak:

  • profil i zakres działania firmy,
  • jej historię, a także historię logo i przyczyny zmian, przeobrażeń itp.,
  • strategię i wartości, osobowość i wyróżnienie marki,
  • porównanie do konkurentów i innych firm na rynku.

Inny charakter logo zarezerwowany jest dla banków, inny dla zakładów produkcyjnych a jeszcze innym powinna posługiwać się firma usługowa. Dobrze by było, aby logo firmy było odzwierciedleniem rangi przedsiębiorstwa, jego aspiracji, a także był elementem wyróżniającej tożsamości na tle całej branży.

Logo firmy posiada wiele cech i elementów składowych. Logo firmy nie istnieje nigdy samo. Powinno być uzupełnione formami i elementami zgodnymi ze sobą co do formy, znaczenia i założonych funkcji. Jest wzorcowym elementem komunikacji firmy i jako takie tworzy informację czym jest firma i jakie zajmuje miejsce na rynku. Funkcją logo firmy jest także wyróżnienie danej firmy wśród innych o tym samym profilu działalności oraz umożliwienie jej efektywnego dialogu z szeroko rozumianym otoczeniem. Wyróżnienie a nie tylko odróżnienie. Czyli zaprezentowanie się, a najlepiej pokazanie w czym jesteśmy lepsi od konkurentów.

Logo firmy to obraz, grafika, ikona, symbol. Ważniejsze jest, aby logo firmy pomagało budować jednoznaczny i silny wizerunek. Gdy logo firmy przeszkadza w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, spada efektywności jego działań marketingowych. Ważniejsze w projekcie logo firmy jest opisanie wizerunku firmy, jej osobowości, elementów wyróżniających, a nie tylko ocenianie czy jest ładne czy nie. Niestety często klienci wybierają dostawców projektów na podstawie atrakcyjnie pokazanych obrazków a nie efektów biznesowych i marketingowych jakie osiągnęły firmy. Grafika logo firmy, to tylko drobny element budowania marki.

Modyfikacja logo firmy Medicover

Modyfikacja logo firmy Medicover

Jak forma logo firmy?

Logo firmy, tak jak nazwa, musi odwzorowywać jej docelowy i oczekiwany wizerunek. Pierwszym warunkiem sukcesu w programowaniu logo firmy jest projekt sprawiający, że wszystkie jego elementy są spójne formalnie w swoich cechach wizerunkowych. Następnym jest wymóg, aby wszystkie elementy logo firmy podporządkowane były określonemu i zaprogramowanemu wzorcowi image przedsiębiorstwa. W końcu indywidualność zastosowanego rozwiązania to ostatni warunek. Indywidualność rozwiązania może stać na dalszym planie, jeżeli historia i tradycja przedsiębiorstwa mają priorytetowe znaczenie dla jego działalności lub gdy istnieją ściśle określone wzorce lub konwencje branży.

Projektowanie logo firmy.

Po pierwsze, bardzo ważne są atrybuty firmy i ich wyeksponowanie. Każda firma posiada cechy, które ją w sposób pozytywny wyróżniają i to one powinny być prezentowane i podkreślane, także przez formę logo firmy. Znaczenie poszczególnych części składowych logo firmy też jest różne. Regułą jest, aby nacisk położyć na te, które stanowią o najważniejszych i najbardziej indywidualizujących elementach. Może to być kolor, uzupełniające elementy graficzne, logotyp czy wreszcie znak graficzny. Następną kluczową cechą gwarantującą sukces logo firmy jest jego spójność z formami działania i prezentacji marketingowej. Inaczej projektuje się logo która się pokazuje, inaczej wygląda logo firmy o której się mówi. Źle zaprojektowane logo firmy, niedopasowane do podstawowych form komunikacji oraz materiałów aplikacyjnych, utrudni wszystkim poprawną prezentację marki. Logo firmy może tracić czytelność przy pomniejszaniu, zmieniać kolor w zależności od technologii.
Jednoznaczność komunikatów prezentowanych przez logo firmy i ich zgodność z ideą i celami firmy podnosi znaczenie oraz wpływ na efektywność marketingu. Do budowania wizerunku należy wykorzystać wszelkie elementy logo firmy, odpowiednio kładąc nacisk na te, które w danym wypadku są bardziej znaczące. Ważne jest by pamiętać o tym, że logo firmy może pracować na korzyść marki pod warunkiem, że będzie stosowane w poprawnej formie i w odpowiednim kontekście. I tak na przykład logo uznanego funduszu inwestycyjnego na tanim plastikowym długopisie będzie mezaliansem prestiżu z tandetą. Będzie podważało wiarygodności firmy i jej wizerunku. Logo klubu młodzieżowego wykonane ze szlachetnego kamienia będzie świadczyć o złym smaku jego twórców.

Nowe logo firmy AXTONE

Nowe logo firmy AXTONE

Logo firmy a marketing.

Logo firmy wpływa na planowanie marketingu. Swoją formą prezentuje jej osadzenie kulturowe a poprzez umiejętne stosowanie i dopasowanie do wielkości i potrzeb firmy oddaje jej charakter, zapewnia spójność wszelkich elementów identyfikacji wizualnej. Te logo firmy, które jest poprawnie opracowane i używane, tworzą indywidualny styl i charakter firmy.

Pojawia się jednak wiele zagrożeń. Można do nich zaliczyć zbyt powierzchowne traktowanie znaczenia logo firmy, niekompletne wdrożenie elementów tworzących identyfikację, brak zrozumienia zasad plastycznych i użytkowych, niekonsekwentne stosowanie, niekontrolowane modyfikacje i zmiany. Innym typem zagrożeń są ograniczenia prawne. Logo firmy może być chronione prawnie, co wymaga rejestracji w Urzędzie Patentowym. Trzeba jednak pamiętać, że nie każde logo firmy może być zarejestrowane. Sytuacja jest podobna jak w projektowaniu nazw. Nawet te indywidualnie projekty logo firmy, ze względu na swoje podobieństwo do istniejących form mogą być odrzucone. Gwarancję zapewnia tylko profesjonalna metoda projektowa i badania zdolności uzyskania ochrony prawnej logo firmy.