Jaka nazwa wyróżni markę na rynku? Nazwy są ściśle związane z istnieniem firmy na rynku. Nie ma oferty bez nazw. Posiadanie nazwy firmowej jest wymogiem prawnym, natomiast nazw produktów i usług dobrze pojętym interesem firmy.

Jaka nazwa dla nowej marki?

Każda marka ma nazwę i logo graficzne. Prawa do nazwy i logo są często na świecie obiektem obrotu – można je sprzedawać, kupować lub licencjonować. I to za bardzo duże pieniądze.  Jaka nazwa jest najlepsza? Jaka nazwa buduje najlepiej wartość marki? Aby do takiej transakcji doszło i aby można na tym było odpowiednio zarobić musi być spełnione kilka warunków.

Po pierwsze trzeba posiadać prawa do marki, bo one są podstawą obrotu na markach. Do praw bezpośrednio związanych z marką zaliczamy: autorskie prawa majątkowe i prawa do znaku towarowego. Autorskie prawa majątkowe powinny być nabywane po zakończeniu prac projektowych nad nazwą lub logo. Prawa do znaku towarowego nabywamy, poprzez zgłoszenie do Urzędu Patentowego i otrzymanie odpowiedniej decyzji. Od praw własności, zależy, jaka nazwa będzie najbardziej wartościowa. Do praw można zaliczyć także domenę internetową, przy czym mówimy tu nie o własności domeny tylko o prawie do jej używania, która wiąże się wnoszeniem terminowo odpowiednich opłat. Na koniec należy powiedzieć w wypadku firmy o prawie do nazwy firmowej, wynikającym z zarejestrowaniem firmy w odpowiednich urzędach. Aby cała sprawę skomplikować, należy dodać, że działalność międzynarodowa może wymagać dużo większego zakresu nabycia praw.

Drugim warunkiem jest jakość samej marki, w tym nazwy i logo. Jaka nazwa taka komunikacja marki. Po co nam nazwa z wadą, na przykład z ograniczeniem w stosowaniu w jakimś języku. Słowo, które dla nas jest abstrakcyjne, dla mówiących innym językiem może mieć negatywne skojarzenia. Przykładem polskim nich tu będą marki PUPA i OSTRAM. Trzeba naprawdę dużo zainwestować, aby taka wadę zniwelować.

Jaka nazwa powinna być? Jak projektować nazwy firm, w szczególności nazwy i marki usług i towarów?   

Skuteczna nazwa powinna wyróżniać markę na rynku. Wyróżniać, czyli pokazywać, że jesteśmy lepsi od konkurencji, a nie tylko inni. Dlatego nazwa powinna być prosta – aby łatwo ją zapamiętać i kreatywna – aby wzbudzała jak najlepsze skojarzenia. Im precyzyjniej te dwie cechy zostaną zaprojektowane w nazwie, tym nazwa skuteczniej będzie realizować swoją funkcję. Silna nazwa pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów marketingu promocji. Inwestycja w projekt nazwy, a następnie jej umiejętne lansowanie zawsze przynosi zwrot.

Jaka nazwa dla produktów?

Nazwy produktów muszą być w znacznie większym stopniu dopasowane do oferty niż nazwy firm. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pod nazwą firmy występuje często wiele ofert, pod nazwą produktu lub usługi zdecydowanie mniej. Wiele firm wprowadza inne nazwy dla tego samego produktu na różnych rynkach. Duże znaczenie ma również krótszy cykl życia produktu i mniejsze koszty zmian jego wizerunku, w tym także nazwy. W wypadku nazw produktów lub usług mamy także często do czynienia z rodzinami nazw. To wszystko sprawia, że nazwy produktów muszą być bardziej precyzyjne, dostosowane do różnych kultur, cech produktu i odbiorcy.

Cechą charakterystyczną nazw usług i produktów jest ich perswazyjność i funkcja pozycjonująca ofertę. Projektując nazwę trzeba brać pod uwagę wszystkie aspekty tworzonego słowa lub wyrażenia. Nazwa musi mieć unikalny, niepowtarzalny charakter oraz być łatwą do wymówienia i zapamiętania. Nazwy nie mogą powodować niepożądanych znaczeń i konotacji. Sprawdzenie ochrony patentowej nazwy jest wymogiem koniecznym, dla bezpiecznego marketowania oferty.

Proces projektowania nowej nazwy produktu lub usługi jest skomplikowany. Spełnienie wszystkich ograniczeń i wymagań możliwe jest tylko przy doświadczeniu realizujących projekt.

Jaka nazwa dla usług?

Nazwy usług nie muszą być w takim stopniu dopasowane do oferty jak nazwy produktów. Jest tak, dlatego, że rola nazwy produktu jest związana ze zmianami samego produktu. Produkt ma często dłuższy cykl życia niż usługa. W wypadku nazw usług często mamy do czynienia z rodzinami nazw. Inną różnicą jest sposób lansowania usług i produktów. Do lansowania produktów częściej wykorzystujemy reklamę, a to wymaga komunikatów o cechach perswazyjnych. W usługach częściej stosowane są formy opisowe, dwuwyrazowe i znaczące. Nazwy produktów są często neologizmami.

Jaka nazwa jest najbardziej poszukiwana, pokazują wysokości transakcji na markach trud zaprojektowania nazwy i nabycia do niej pełnych praw jest bardzo opłacalny. Błędy popełnione na początku procesu budowania marki, czyli przy jej nazywaniu i oznakowaniu, znaczącą obniżają wartość marki, a często staja się bariera nie do zaakceptowania dla kupującego. Nie ma, co liczyć na to, że kupujący nie zauważy wad prawnych marki. Procesy due diligence marki są już standardem przy fuzjach i akwizycjach. 

 

Artykuł z archiwum ANAGRAM Naming