Aby można było zarządzać wizerunkiem firmy, potrzebny jest wzorzec do którego firma ma dążyć. Taki docelowy wizerunek nazywamy tożsamością korporacyjną, albo tożsamością marki. Efektem prac nad wizerunkiem jest instrukcja opisująca nowy docelowy wizerunek marki i elementy, które mają go lansować – księga identyfikacji wizualnej.

Czym jest księga identyfikacji wizualnej.

W praktyce firmy stosują podstawowe opracowanie – Księgę Identyfikacji Wizualnej – podręcznik dotyczący budowy i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej firmy lub grupy firm. Księga identyfikacji wizualnej (inne nazwy: Księga Tożsamości, corporate identity guide book, corporate identity manual) to kompendium wiedzy na temat sposobów i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej. Znaleźć w niej można wszelkie niezbędne informacje, zalecenia i wskazówki na temat stosowania symboliki firmowej, stosowanych kolorów i typografii firmowej.

 

Księga identyfikacji wizualnej

Księga identyfikacji wizualnej

 

Księga identyfikacji wizualnej jest kompletnym materiałem zawierającym projekty oznakowania nośników identyfikacji lub opakowań produktów danej firmy. Opisuje wytyczne dotyczące sposobu wykorzystywania tych nośników. W przypadku dużych systemów podzielona jest na rozdziały grupujące poszczególne nośniki pod względem ich funkcji i przeznaczenia. Integralną częścią jest księga znaku, definiująca nazewnictwo firmy oraz budowę zasady stosowania logo firmy.

Dla kogo księga identyfikacji wizualnej?

Księga identyfikacji wizualnej jest przeznaczona głównie dla pracowników firmy, wykonawców nośników reklamowych, agencji reklamowych projektujących kampanie reklamowe i firm public relations. Spełnia bardzo ważną rolę w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej i w grupach kapitałowych, pomagając integrować i zarządzać symboliką grupy.

Księga identyfikacji wizualnej najczęściej występuje w formie elektronicznego przewodnika z zapisem wzorców, technologii, procedur produkcji wszelkich elementów identyfikacji i prezentacji marki. Manual gromadzi w jednym miejscu wszelkie informacje o logo i oznakowaniu firmy, wszelkie formy reklamowe i materiały prezentujące firmę. Jest podstawą do opracowywania wizualizacji kampanii reklamowych.

Księga identyfikacji wizualnej – Archiwizacja projektów i dokumentacja zastosowań marki

Ważnym elementem, jaki powinna zawierać księga identyfikacji wizualnej jest dokumentacja i archiwum wszelkich zastosowań logo i oznakowania. Jeżeli firma od pierwszego dnia stosowania opracowania nie gromadzi zdjęć, projektów i dokumentacji, odtworzenie tego w przyszłości może być dużym problemem. Każdy oznakowany punkt sprzedaży, każdy wydany materiał informacyjny, jest nośnikiem Informacji o firmie i jej marce. Bez takiej dokumentacji niemożliwe jest kontrolowanie wizerunku firmy.