Corporate Identity to projekt docelowego wizerunku firmy. Każda z firm chce mieć swój indywidualny, odróżniający od konkurentów wizerunek. Opracowanie Corporate Identity mówi, jak kreować na rynku wyróżniający wizerunek firmy?

Corporate Identity – wizerunek dla ambitnych firm

Corporate Identity prezentuje klientom i całemu otoczeniu jak firma wygląda, czym się zajmuje i co wyjątkowego oferuje klientom. Dobry wizerunek firmy prezentuje firmę dostawcom, klientom, konkurentom, lokalnej społeczności – całemu otoczeniu firmy. Odbywa się to za pomocą różnych form komunikacji: stosowanej przez firmę nazwy, logo, opakowań produktów, materiałów informacyjnych o firmie i o produktach, czy stroną www. Łatwo zauważamy, że są firmy, które bardzo wyraźnie odróżniają się od konkurentów. Otoczenie jest lepiej nastawione do firm o dobrym wizerunku. Aby taki efekt uzyskać konieczne jest zaprojektowanie unikalnego systemu Corporate Identity firmy. Kolejnym celem projektowania systemu identyfikacji wizualnej jest budowanie świadomości marki firmy. Bez wysokiej świadomości firma nie jest brana pod uwagę przy wyborze dostawcy oferty. Rozpoznawalność marki i znajomość jej oferty osiągnąć można poprzez spójność wszystkich elementów oznakowania i wyróżniający wizerunek opisany w koncepcie Corporate Identity.

Co się składa na Corporate Identity?

Wizerunek firmy kształtowany jest przez identyfikację werbalną (nazwa, slogan firmowy, hasła), identyfikację wizualną oraz komunikację firmy. Całość tworzy Corporate Identity. Wszystkie te trzy rodzaje elementów kształtujących wizerunek muszą być ze sobą we wzajemnej relacji i interakcji. Kluczowe znaczenie dla kształtowania wizerunku firmy mają dwa pierwsze, dlatego że z założenia ich trwałość określona jest, na co najmniej kilka lat.

Projekt Corporate Identity obejmuje projekty logo firmowego w formie znaków graficznych oraz jego zastosowanie do oznakowania elementów działania firmy. Bardzo ważnym elementem identyfikującym firmę jest kolorystyka. Użycie tych elementów do oznakowania możliwe jest przy zaprojektowaniu kompletnego katalogu wzorów i standardów identyfikacji wizualnej. Znajdować tam się mogą projekty papeterii firmowej, oznakowania budynków firmowych i jednostek handlowych, oznakowanie lub kompletne projekty ubiorów pracowników. Istotnym dla Corporate Identity, a także wspierającym działalność rynkową, jest oznakowanie produktów i usług.

Corporate Identity manual

Księga systemu identyfikacji wizualnej, Corporate Identity manual, to kompletny podręcznik zawierający zasady budowy i stosowania systemu identyfikacji wizualnej firmy. To katalog wiedzy na temat sposobów i zasad stosowania logo firmowego, znaków towarowych, graficznych oznaczeń marek. Zawiera wszelkie niezbędne informacje, zalecenia i wskazówki na temat stosowania symboliki firmowej (nazwy, logo, znaków towarowych), stosowanych kolorów i typografii firmowej. Księga Corporate Identity jest wewnętrznym dokumentem katalogującym projekty oznakowania wszystkich nośników identyfikacji, opakowań produktów, materiałów reklamowych. Rozbudowane księgi zawierają ponadto katalogi zdjęć, opisy technologii produkcji nośników identyfikacji, formularze zamówień, procedury realizacji prac. Zawarte w księdze Corporate Identity wytyczne powinny obejmować komplet materiałów i nośników oznakowujących działania firmy. Papeterie, oznakowanie firmy, oznakowanie placówek, pojazdy firmowe, projekty gadżetów i upominków, ubrania pracownicze, materiały biurowe, to tylko niektóre grupy elementów opisane w manualu Corporate Identity. W przypadku dużych systemów identyfikacji, księga podzielona jest na rozdziały grupujące poszczególne nośniki pod względem ich funkcji i przeznaczenia. Integralną częścią manuala jest księga znaku, definiująca nazewnictwo firmy oraz budowę zasady stosowania logo firmy.

Po co firmie Corporate Identity manual

Corporate Identity manual ma formę multimedialnej instrukcji z zapisem standardów i wzorców, opisem technologii oraz procedur produkcji. Dokumentacja skupia w jednym miejscu wszelkie informacje o logo i zasadach jego zastosowania do oznakowania firmy. Efektem konsekwentnego stosowania księgi systemu identyfikacji wizualnej jest jakość materiałów prezentujących firmę, niższe koszty ich produkcji, spójny wizerunek firmy, a co za tym idzie rosnąca reputacja i jakość wizerunku firmy. Corporate Identity jest zapisem strategii prezentowania firmy i marki. To zespół norm, reguł, zaleceń i instrukcji komunikowania się firmy z rynkiem. To kompendium wiedzy o tym jak działać, jak się prezentować wewnętrznie i zewnętrznie. Corporate Identity to podstawa budowania marki każdej firmy.