Spółka Beef-San powstała w wyniku prywatyzacyjnych dawnego przedsiębiorstwa państwowego. Firma wcześniej działała w Sanoku i nosiła nazwę Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego. Podstawową działalnością spółki było przetwórstwo oraz obrót hurtowy i detaliczny mięsem oraz jego przetworami. Działalność spółki nie była jednak sukcesem. Beef-San w latach 2008-2009 stracił w sumie kilkadziesiąt milionów złotych. Inwestycja PBS Banku, który posiada obecnie 40% udziałów w Beef-San, nie zakończyła się sukcesem i postanowiono powrócić do podstawowej działalności związanej z usługami finansowymi. Światło ujrzała nowa strategia spółki.

Nowa strategia

Zmiana strategii i nowa nazwa firmy

Zarząd Beef-San w grudnia 2010 roku zarejestrował zmianę statutu, w której firma zmienia nazwę. Nowa nazwa to „PBS Finanse Spółka Akcyjna” w skrócie „PBS Finanse SA”. W oparciu Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS Bank) z siedzibą w Sanoku, spółka się zająć pośrednictwem kredytowym, udzielaniem szybkich pożyczek, a także leasingiem. To nowa strategia firmy, choć chyba raczej odnowiona i zaprezentowana strategia PBS Banku.

Nowa strategia i transformacja działalności

Z informacji Parkietu wynika, że zgodnie z nowym konceptem biznesowym firma chce być wehikułem inwestycyjnym dla banków spółdzielczych. To nowa strategia firmy. Mięsna działalność dawnego Beef-Sanu, miała być stopniowo wygaszana. Działalność „nowego” PBS Finanse w zakresie obrotu zwierzętami hodowlanymi, półtuszami oraz handlu realizowana miała być jedynie w zakresie zapewniającym pokrycie kosztów. Tak więc nowa strategia zawiera scenariusz transformacji biznesu mięsnego w biznes finansowy.

Nowa strategia i jej jeszcze nowsza wersja

Zmiana nazwy była pierwszym krokiem wdrażania nowej strategii. Nowa strategia ma za cel jest zwiększenie potencjału wzrostu firmy i odzyskanie zdolności emisyjnej. Nowa nazwa, a właściwie nazwa mało znanego regionalnego banku spółdzielczego, nie pomogła firmie w realizacji pomysłu. Nowa strategia dla „nowej firmy” koncentrowała się na usługach finansowych i leasingowych. Do 4 października przyjmowane były zapisy na wykonywanie prawa poboru akcji PBS Finanse. Kurs akcji BPS Finanse jednak spadał. W związku z tym nie było dużego zainteresowania prawami poboru. Czyżby nowa strategia nie była po roku wiarygodna dla inwestorów. Firma w swoich oświadczeniach i przekazywanych informacjach zapowiadała jeszcze większe rozszerzenie działalności, miedzy innymi na budowanie oprogramowania, doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności pokrewne. Czyżby więc nie nowa strategia, a jeszcze nowsza strategia i kolejna zmiana nazwy. Poza propozycjami internautów na nazwanie spółki nie PBS Finanse tylko Beef Bank, może warto rozważyć jeszcze nazwę Beef Soft dla działalności informatycznej. Z kolejnych pomysłów na nową strategię można będzie zbudować spójną wizerunkowo Beef Group.