Strategia rozwoju firmy a kształtowanie wizerunku

Tworzenie wizerunku firm 

Marka a strategia rozwoju

Dzięki doskonałemu wizerunkowi i wyróżnieniu na rynku firma może zbudować wysokie udziały rynkowe. Strategia rozwoju, dzięki unikalnym kompetencjom pozwala wypracowywać zysk, a dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu rozszerzać się.  Aby uzyskać takie efekty potrzebna jest integracja strategii operacyjnych takich jak: strategia marketingowa, strategia wizerunkowa, wprowadzanie nowych ofert i produktów, fuzje i akwizycje z wizją i strategią biznesową. Wszystkie te zagadnienia obejmuje strategia rozwoju.Ta strategia to decyzje: Czym się firma będzie zajmować a z czego powinna zrezygnować. Kto jest najlepszym klientem a kto zajmuje zasoby nie przynosząc korzyści firmie. Na jakim rynku będzie działała firma, a który rynek jest dla niej mało wartościowy i nie perspektywiczny. Rynkowe strategie wzrostu to koncentracja na działaniach najefektywniejszych i prowadzących do celu. To maksymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów i rezygnacja z działań efektownych ale nieefektywnych.

Strategia rozwoju a strategie operacyjne

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i podejmowanych inicjatyw biznesowych wyróżniliśmy kilka strategii operacyjnych. Strategia rozwoju zawiera różne strategie rynkowe. Są one zależne od wizerunku i modelu biznesowego. Tak kształtowana strategia rozwoju, na którą może składać się kombinacja wielu strategii operacyjnych, tworzy kompletną strategię ponadprzeciętnego wzrostu holdingu lub spółki:

  • Strategia Rozszerzania czyli wykorzystanie kompetencji i potencjału w ekspansji na nowe rynki, rozszerzaniu na nowe grupy klientów i nowe oferty.
  • Strategia Wyróżnienia czyli nie tylko odróżnienia się od konkurentów ale budowanie wyróżnienia na ich tle, bycie nie tylko innym, ale przede wszystkim lepszym.
  • Strategia Integracji to wykorzystanie wyróżnienia i kompetencji obu firm, to połączenie skali działania z potencjałem wzrostu w strategii fuzji i przejęcia.
  • Strategia Innowacji to poszukiwanie nisz rynkowych i budowanie przewagi dzięki innowacyjności rynkowej, nowym ofertom i nowym kanałom dystrybucji.
  • Strategia Synergii to siła i wzrost grup kapitałowych i holdingów dzięki zbudowaniu i wykorzystaniu synergii wizerunkowych, sprzedażowych
    i rozwojowych.
  • Strategia Portfelowa to wykorzystanie synergii produktów i marek w portfelach ofert do zwiększenia efektywności rynkowej, podnoszenia rentowności i przygotowania do rozszerzania na nowe oferty i grupy klientów.
  • Strategie Koncentracji to umiejętność oceny i wyboru ofert, marek i rynków o największym potencjale rozwoju i wzrostu, to odrzucanie działań nieefektywnych na rzecz przynoszących największe korzyści i dające firmę trwałą przewagę rynkową a nie tylko krótkoterminowe korzyści z pojedynczych transakcji.

Strategia rozwoju: sposoby wykorzystania

Innowacyjne modele biznesowe a strategia rozwoju

Rynkowa Strategia Rozwoju wykorzystuje innowacje w dziedzinie marketingu i modeli biznesowych. Zarządzanie strategiczne firmą rozumiemy jako umiejętność wykorzystania posiadanych zasobów. Jeżeli firma ma jasno opisaną wizję, strategia rozwoju jest narzędziem i sposobem jej realizacji. Taka strategia rozwoju wyznacza kierunki sposoby działania na rynku realizowane strategią rynkowa i handlową. Z polityki rynkowej i handlowej poprzez oddziaływanie na klienta ofertami wynika strategia marketingu. Aby strategia marketingu była efektywna, firma musi mieć silny, wyrazisty wizerunek i dobrą reputację. Cały ten model biznesowy opiera się na integracji wszystkich działań firmy w jednym celu – realizacji wizji firmy. Jeżeli firma jest niesolidna, nie dotrzymuje obietnic, cierpi na tym jej reputacja. W ten sposób wizerunek firmy może ograniczać działania marketingowe. Skutkuje to słabszą pozycją rynkową i konkurencyjną a firma nie może zrealizować strategii biznesowej. Trudno wyobrazić sobie, aby w takim modelu firma zrealizowała swoje cele.

Strategia rozwoju – integracja z wizerunkiem

Strategiczne zarządzanie i strategia rozwoju, pozwalają na ocenę oraz zintegrowanie działań w jeden spójny system. Tak rozumiany model biznesowy, tworzy markę z perspektywy biznesowej. Z jednej strony tworzy ją wizerunek i reputacja, z drugiej wykorzystuje wszystkie zasoby i kompetencje firmy. Taka strategia rozwoju to przede wszystkim myślenie o wartości finansowej, budowaniu zysku i podnoszenie wartości firmy. Najdroższe marki stanowią ponad 50% wartości firm. Te najlepiej zarządzane mogą w swojej wartości osiągać 90% wartości firmy. Strategia rozwoju koncentruje się na: poszukiwaniu dużych i wartościowych nisz rynkowych, rozwijaniu unikalnych kompetencji i kształtowaniu potencjału rozszerzania firmy na nowe rynki, nowych klientów i nowe oferty.

Strategia rozwoju a zarządzanie

Zarządzanie i strategia rozwoju w oparciu o poszukiwanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej tworzy potencjał rozwoju firmy. Stosowane przez nas narzędzia pomagają firmie odkryć i wykorzystać ukryte zasoby, odrzucić nieefektywne inicjatywy i skoncentrować się na budowie konkurencyjności a następnie przewagi konkurencyjnej. Metoda naszego działania sprawdza się, niezależnie czy jest to holding, firma o wąskiej ofercie, czy przedsiębiorstwo o bardzo szerokim portfelu ofertowym lub portfolio marek.

Strategia rozwoju zależy od reputacji i wizerunku firmy i marki.

Strategie Wyróżnienia
Strategie Rozszerzania
Strategie Portfelowe
Strategie Koncentracji
Strategie Integracji
Strategie Innowacji
Strategie Synergii