Aby się wyróżnić, często potrzebny jest rebranding marki. Każda firma chciałaby, aby jej marka była lepiej postrzegana niż marka konkurentów. Chciałaby mieć unikalny wizerunek i pozycję lidera na rynku. Co zrobić, aby w krótkim czasie zbudować taką przewagę konkurencyjną?

Nowy wizerunek czy rebranding marki?

Wizerunek firmy, czyli nasze o niej wyobrażenie, dzięki masowym środkom przekazu nabrał w obecnym świecie szczególnego znaczenia. Każde przedsiębiorstwo, jeżeli aspiruje do zajęcia silnej pozycji na rynku potrzebuje indywidualnego, wyróżniającego od konkurentów wizerunku. Wizerunek marki można zdefiniować jako postępowe i aktywne zarządzanie wszystkimi aktywami firmy, tworzenie informacji, czym jest, jak się zmienia i dokąd zmierza, oraz co wyróżnia ją od innych marek o podobnym profilu działalności. Jeżeli wizerunek odbiega od naszych oczekiwań, potrzebny jest rebranding marki.

Pozytywny wizerunek firmy wpływa bezpośrednio na efektywność biznesu. Wysoka świadomość marki to więcej klientów, dobra reputacja to dobre ceny, przewaga wizerunkowa to wzrost sprzedaży. Słaby, mało charakterystyczny wizerunek nie wspiera działań rynkowych firmy, a często może hamować ich rozwój. Wizerunek marki może także być zbyt wąski lub zbyt specjalistyczny, co ogranicza firmę we wprowadzeniu na rynek innowacji, nowych ofert czy wejściu na nowe rynki. To wszystko powody aby przeprowadzić rebranding marki.

rebranding marki algida

rebranding marki algida

Po co firmie rebranding marki?

W nadmiarze docierających do nas komunikatów jakość przekazywanych informacji generowanych przez firmę może zaważyć o sukcesie lub porażce niejednego przedsięwzięcia. Otoczenie, czyli odbiorcy komunikatów firmy, coraz bardziej krytycznie i świadomie odbierają informacje, jakie chcą im przekazać marki. Wybór towaru czy usługi nie zawsze oparty jest o pragmatyczne oceny klienta. Liczy się wizerunek. Liczy się zaufanie, reputacja i oferowane gwarancje. Rebranding marki, to strategia odzyskania utraconej pozycji wizerunkowej. Rebranding marki to także powiększenie lub utrzymanie przewagi wizerunkowej nad konkurentami.

Słabe marki, bez wyrazu i indywidualnego wizerunku, giną w masie komunikatów jakimi bombarduje nas marketing. Bez unikalnego wizerunku marka ma nikłą szansę na zbudowanie wysokiej świadomości i akceptacji przez coraz bardziej wymagających klientów. W powszechnej świadomości klientów uznana marka prawie zawsze oferuje, można wręcz powiedzieć gwarantuje, dobry produkt lub wysokiej jakości usługę. Takie cele można sobie postawić, gdy planuje się rebranding marki.

Czy firmie potrzebny jest rebranding marki?

W pogoni za bieżącą sprzedażą, można nie zauważyć zmian w otoczeniu konkurencyjnym. Zmian nie tylko konkurentów, ale i zmian wizerunku naszej marki. Rynek się zmienia, zmieniają się konkurenci, zmieniają potrzeby i oczekiwania klientów. W tym kontekście, wizerunek marki stale jest modyfikowany przez otoczenie zewnętrzne. Następuje niekontrolowany rebranding marki. Wynika on ze zmiany kontekstów, zmian otoczenia i relacji z rynkiem wewnętrznym. Dodatkowo wszelkie inicjatywy firmy, nowe oferty, sukcesy lub niepowodzenia zmieniają jej pozycję wizerunkową. Co pewien czas warto przeprowadzić audyt wizerunku swojej marki i wizerunku konkurentów. Taka wiedza pozwala na świadome modyfikowanie wizerunku. Rebranding marki może wtedy mieć formę korekty i obejmować tylko wybrane składowe wizerunku.

Samo posiadanie nazwy i logo, czyli elementów odróżnienia od konkurentów, nie pozwala na pełn kontrolę i zarządzanie wizerunkiem. Marka musi wyróżniać się pozytywnie od konkurentów i być tak dobrana do specyfiki przedsiębiorstwa, aby była zgodna z jego wizją i strategią działania, zrozumiała i atrakcyjna dla otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Budowanie wizerunku, branding lub w skrajnych przypadkach rebranding marki, nie polega na używaniu istniejących na rynku konwencji i standardów. To poszukiwanie własnego „ja”. Dopiero wtedy wizerunek marki wyróżnia nasze działania. Rebranding marki ma za zadanie podnieść jej percepcję na wyższy poziom. Celem zmian jest wyróżnienie się a nie upodabnia do otoczenia, nie dorównywanie konkurentom a ich wyprzedzanie. Celem jest zdobycie TRWAŁEJ przewagi.

Idealny wizerunek a rebranding marki.

Jeżeli znamy swój obecny wizerunek i jesteśmy świadomi wizerunku konkurentów możemy opracować idealny wizerunek, spójny z naszą strategia biznesową i rynkową. Zapis idealnego wizerunku firmy może nam pokazać, co w obecnym wizerunku jest niedobre, czego brakuje a co należy bardziej wyeksponować. Rodzi się wtedy strategia zmiany wizerunku – kontrolowany rebranding marki. Taka strategia, jako integralna cześć strategii rynkowej, powinna zostać uwzględniona w działaniach marketingowych. Rebranding marki nie dotyczy logo czy nazwy. Obejmuje zmianę myślenia o marce, wprowadzenie nowych wartości, poszukiwanie elementów zapewniających przewagę. Konsekwencje zmian wizerunku są bowiem długotrwałe i mogą wspierać wszystkie inicjatywy firmy. Rebranding marki staje jest motorem wykorzystującym siłę konceptu biznesowego i generuje wewnętrzną synergię między wizerunkiem firmy a strategią firmy. Bez odpowiedniego image trudno mówić o skutecznym marketingu. Słaby i nieefektywny marketing nie wspiera dostatecznie realizacji strategii biznesowej, co skutkuje kłopotami w osiąganiu celów rynkowych. Budowanie marki jest procesem ciągłym. W takim rozumieniu wizerunek jest inwestycją, bo pojawia się bezpośrednia zależność między alokowaniem środków na wizerunek a efektami biznesowymi firmy. Rebranding marki jest więc elementem strategii rozwoju.

Rebranding marki. Strategia ulepszania wizerunku.

Jeżeli wizerunek marki jest za słaby, ograniczający jej inicjatywy rynkowe konieczne jest jego zmodyfikowanie. Rebranding marki wiąże się z jej repozycjonowaniem, pokazaniem jej w nowym świetle oraz wyeksponowaniem tego co najbardziej wartościowe. Rebranding marki to sztuka wyeksponowania wyróżniających cech oraz koncentracja tylko na tych wartościach, które w znaczący i szybki sposób wspierają działania rynkowe firmy. Rebranding marki pojawia się prawie zawsze w sytuacji akwizycji, rozszerzaniu działalności firmy na nowe rynki, wprowadzaniu nowych ofert. Rebranding marki to okazja, do usunięcia z komunikacji i prezentacji firmy elementów zbędnych, odświeżenia wizerunku i nadania mu nowego wymiaru. Firmy nie zmieniają swojego logo i nazwy z powodów estetycznych. Robią to aby skuteczniej konkurować, efektywniej pozyskiwać klientów i budować trwałą przewagę konkurencyjną. Rebranding marki powinien mieć na celu przejęcie inicjatywy rynkowej a nie tylko poprawianie image.

Rebranding w publikacjach CODES:

Renaming – strategia dla fuzji i przejęć. Kiedy warto zmieniać nazwę?

Strategie rebrandingu. Wsparcie zmian strategii biznesowej.

Jak odbudować wizerunek firmy? Rebranding i repozycjonowanie marki.

Ile kosztuje rebranding? Repozycjonowanie wizerunkowe marki.

Nowe logo Banku PEKAO SA. Rebranding czy tylko repozycjonowanie.

Google Play za Android Market – strategiczne repozycjonowanie marki.