Strategie w portfolio ofert

Porządkowanie portfolio ofert

Ta strategia rozwoju dotyczy przede wszystkim firm, które mają rozbudowane, złożone portfolio ofert, składające się z dużej ilości marek oraz produktów, różnorodne oferty, uzupełniające się wzajemnie bądź nie. Koncept porządkowania portfolio polega na usprawnianiu obecnego, istniejącego już portfolio ofert i portfela produktów firmy. Plany marketingowe mają zwiększać efektywność portfolio ofert poprzez zbudowanie w nim synergii. W tej strategii opracowywane są strategie zarządzania portfelem marek, wraz z algorytmami postępowania w przypadku wprowadzania zmian do oferty. Zadaniem projektów porządkowowania portfolio ofert jest odszukanie i zoptymalizowanie synergii sprzedażowe.

Restrukturyzacja portfolio ofert

Ta strategia rynkowego rozwoju Dotyczy przede wszystkim firm po fuzjach, przejęciach, akwizycjach lub firm które dopiero je planują oraz dla planujących zmiany w ofercie. Fuzje i akwizycje wymuszają zmiany w portfolio ofert, gdyż najczęściej wiążą się z przejęciem marki lub całego ich portfela. Oferty firm, biorących udział w procesie fuzji, mogą się częściowo lub całkowicie zarówno uzupełniać jak i pokrywać. Potrzebny jest nowy plan marketingowy. Wspólny i integrujący oba port folia. Dlatego tak ważna jest odpowiednia restrukturyzacja istniejącego portfela, która umożliwi efektywne wykorzystanie potencjału nowego portfolio. Właściwe decyzje dotyczące nowych marek oraz odpowiednie zaplanowanie zmian w istniejącym portfolio ofert ma pozytywny wpływ na wyniki firmy. Warto przygotować strategię portfolio ofert jeszcze przed transformacją,gdyż wtedy już w czasie jej trwania możliwe jest przekazanie prostych, kompletnych i spójnych informacji o nowo powstałym portfelio ofert i marek. Projektowanie obejmuje nowy plan marketingowy.

Tworzenie nowego portfolio ofert

Dotyczy przede wszystkim strategii firm budujących zupełnie nową ofertę, wprowadzających całkiem nowe grupy produktów czy rozpoczynających nowe biznesy. Jest to podstawowa strategia firm, które zdecydowały się na wielokanałowe, wielorynkowe i szerokie ofercie działania. Jest to strategia rozwoju firmy poprzez ekspansję na nowe rynki i nowe oferty poprzez szerokie portfolio ofert.

Strategie zarządzania portfolio ofert

Strategie zarządzania portfolio ofert

 

Wzorcowe modele budowania portfolio marek

Portfolio ofert jako tożsamość monolityczna

Takie portfolio ofert jest najbardziej charakterystyczna dla pojedynczych, monolitycznych biznesów. Wszystkie oferty prezentowane są pod wspólną nazwą lub występujące pod wspólnym systemem wizualnym. W przypadku tak budowanej tożsamości i portfolio ofert celowo używana jest nazwa korporacji zmierzająca do przekazania wspólnej dla całej oferty idei. Zdarza się że nazwa funkcjonuje na pojedynczym rynku lub kilku, które są połączone za pomocą wspólnej strategii. Jednakże najbardziej efektywnie tożsamość monolityczna pokrywa szerokie spektrum działalności. Siła tkwiąca w takim modelu polega często na utożsamieniu znaków z pewnym sposobem życia, usługi i produkty oferowane kojarzone z tym samym charakterem.

Portfolio ofert jako tożsamość markowa

Oferty identyfikowane są przez marki produktów lub zakładów, które są prezentowane jako niezwiązane ze sobą. Zostaje utrzymana niezależna tożsamość marek w portfolo ofert, różnią się one od innych ofert sprzedawanych. Jednakże nie ukazuje w pełni swego korporacyjnego charakteru klientom. Odbiorca dostrzega jedynie markę. Powodami dla budowania tego typu tożsamości i portfolio ofert mogą być: ugruntowana tradycja, symbolizm, własny cykl życiowy produktu niezależny od firmy, współzawodnictwo marek tej samej grupy z założeniem iż klient o tym nie będzie wiedział, zachowanie wolności marki w rozwijaniu właściwych cech istotnych dla konsumentów.

Portfolio ofert jako tożsamość mieszana

Oferty postrzegane są przez różne marki, zostaje zachowana indywidualna tożsamość, we wszystkich ofertach występuje element łączący mogą to być środki wizualne lub prawne które określają przynależność do danego portfolio ofert.