Nie każdy image marki jest dobry. Celem budowy i zarządzania wizerunkiem jest pozytywne wyróżnienie się firmy od konkurentów, uzyskanie większej rozpoznawalności na rynku oraz znajomości oferty wśród potencjalnych klientów. W efekcie pojawia się efektywne wspieranie sprzedaży. Czym jest image marki? W dobie silnej konkurencji zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami nabrały istotnego znaczenia. Jednym z takich zagadnień,...