Jak prowadzić branding firmy bez zwiększania nakładów na reklamę? Jaki zbudować wizerunek dający przewagę na konkurentami? Jak i kiedy przeprowadzić rebranding? Jak ocenić wizerunek firmy i pozycję konkurencyjną? Jak wyróżnić się na rynku?

Branding, strategia budowania wizerunku firm, spółek i holdingów

Branding: idea

Celem kształtowania wizerunku jest budowanie pozytywnego wyróżnienie się firmy od konkurentów, zbudowanie świadomości marki na rynku oraz znajomości oferty wśród potencjalnych klientów, kształtowanie reputacji i wspieranie procesu sprzedażowego.

W dobie silnej konkurencji zagadnienia zarządzania wizerunkiem organizacji nabrały istotnego znaczenia. Branding obejmuje całą firmę jako organizację i jej ofertę. Pod pojęciem wizerunku rozumiana jest „osobowość” firmy, to znaczy unikalny zespół cech wyróżniających firmę spośród konkurentów. Cechy wizerunku decydują o niepowtarzalności i indywidualności firmy co przekłada się na postrzeganie oferty. Corporate Identity to strategia budowania wyróżnienia marki i jej rynkowej rozpoznawalności. Branding to spójny program zintegrowania wszystkich działań w jednym celu, wzmocnieniu unikalnego wizerunku. Efektem jest wyróżniająca się na rynku firma. Branding jako kształtowanie docelowego wizerunku może obejmować:

  • Audyt wizerunku firmy i konkurentów
  • Strategia wizerunkowa, segmentacja i pozycjonowanie
  • Systemy identyfikacji wizualnej – oznakowanie firmy
  • Systemy prezentacji firmy i ofert – oznakowanie materiałów marketingowych
  • Opracowanie dokumentacji – księga symboliki i księga identyfikacji wizualnej
  • Szkolenia, budowanie kultury marki, zmiany marki i rebranding
  • Zarządzanie wizerunkiem, badania i kontroling, branding

Wizerunek firmy podlega stałej modyfikacji. Wynika to ze zmian na rynku, działań konkurentów, oczekiwań konsumentów oraz sposobów i efektów działania firmy. Potrzebny jest aktywne zarządzanie i branding. Bez stałego monitorowania niemożliwa jest kontrola i zarządzanie wizerunkiem, co może mieć bezpośredni wpływ na rezultaty biznesowe. Oferta CODES (branding) pokrywa cały zakres działań związanych z:

  • programowaniem i opracowywaniem NOWEGO wizerunku
  • doskonaleniem wizerunku czyli REPOZYCJONOWANIEM
  • zmianami wizerunku, czyli REBRANDINGIEM

CODES działa od roku 1992. Od tego czasu firma zrealizowała ponad 600 opracowań z zakresu „Branding firm i produktów„. Zakresem prac objęte były marki z prawie wszystkich branż i rynków. Firma prowadziła projekty identyfikacji i prezentacji wizualnej zarówno lokalne jak i międzynarodowe.

Branding: dorobek firmy CODES

NOWY WIZERUNEK FIRMY – branding – projekty wizerunku dla nowo powstających firm:

REPOZYCJONOWANIE – branding i rebranding – projekty doskonalenia wizerunku firmy

REBRANDING – branding – projekty zmian marki i tworzenia nowego wizerunku firmy