Brand Architecture – jak zaprezentować na rynku pełną ofertę firmy? Które marki mają największy potencjał rozwoju i wzrostu? Co prezentować, markę firmy czy marki produktów? Jak zbudować optymalne portfolio marek i ofert?  Jaki wizerunek i pozycje powinna mieć marka nadrzędna?

Marka firmy i brand produktu w portfolio firmy

Brand Architecture jako strategia zarządzania rynkiem

Gdy firma ma wiele marek, może precyzyjnie kierować oferty do wybranych segmentów klientów. Jeżeli ma ich za dużo, rodzą się kłopoty w zarządzaniu skomplikowanym portfelem. Kazdy brand, kazda marka musi być rozpartywana samodzielnie i w całym portfolio. Projekty Brand Architecture odpowiadają na pytania, ile marek powinno być w portfelu i jak poprzez zarządzanie wizerunkiem zmaksymalizować korzyści z ich posiadania?

W pewnych sytuacjach zależy nam na tym, aby oferty wspierały się wzajemnie i do maksimum wykorzystywały synergie wizerunkowe. Kiedy indziej, na przykład gdy wprowadzamy tańsze linie ofertowe, chcemy ukryć zależności i powiązania z marką firmową i innymi ofertami pozycjonowanymi jako premium. Na opracowania Brand Architecture marek składać się mogą:

 • Audyt portfela ofert i marek (Brand Architecture Audit)
 • Ocena i badanie wizerunku portfolio i ofert konkurentów (Brand Research)
 • Opracowanie architektury marki i strategii wizerunkowej portfolio (Brand Portfolio)
 • Identyfikacja i prezentacja synergii wizerunkowych (Brand Synergy)
 • Projekt księgi architektury marki i identyfikacji wizualnej portfolio (Brand Identity)
 • Szkolenia i wdrożenie opracowania
 • Opracowanie planów rozwoju portfolio (Portfoilo Brand Architecture)
 • Zarządzanie wizerunkiem marek, badania i kontroling (Brand Equity)

Wdrożenie projektu  Brand Architecture pozwala na zbudowanie wizerunku i struktury optymalnego portfela, maksymalizującego synergie między posiadanymi markami, submarkami, ofertami i asortymentami towarowymi. W ramach prac nad wizerunkiem portfeli marek wspieramy firmy które chcą:

 • zintegrować nowe marki z posiadanym portfelem ofertowym,
 • uporządkować swoje rozbudowane portfelem marek i ofert,
 • zrestrukturyzować obecne portfolio, wprowadzić zmiany w ofercie.

Dobrze zaprojektowany portfel ofert i portfel marek pozwala firmie na skuteczny marketing, rozwój oferty i jej rozszerzanie oferty na nowe rynki, nowych klientów i nowe oferty. Brand Architecture odpowiada na pytania: Jak prezentować złożoną ofertę? Ile marek i ofert powinna wykorzystywać firma? Jak alokować nakłady na poszczególne oferty i marki? Jaka strategia rozwoju jest najlepsza? Pod jaką marką wprowadzać nowe oferty? Jaki model Brand Architecture da największy zwrot z inwestycji?

Brand Architecture: dorobek CODES

Brand Architecture – REBRANDING – zrealizowane projekty porządkowania architektury marki i portfeli ofert:

Brand Architecture – BRANDING – zrealizowane projekty tworzenia architektury marki i portfeli ofert: