W Sądzie Rejonowym w Olsztynie nastąpiła zmiana nazwy firmy z IZNS Iława na Zakłady Mięsne Henryk Kania. Zmieniona została także siedziba spółki – z Iławy na Pszczynę. To strategia rozwoju firmy Henryk Kania.

Przejęcia a strategia rozwoju firmy

Zmiana nazwy firmy kończy kolejny etap połączenia i integracji firmy z ZPM Henryk Kania SA – pozostawia na rynku jedną markę korporacyjną. To strategia rozwoju oparta o jedną silną markę. Są rynki, na których marka firmy ma strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Budowa marki jest procesem długotrwałym i wymagającym konsekwencji. Istnieją strategie, które bez nakładów reklamowych wspierają markę. Zależne są one od integracji strategii marki ze strategią biznesową firmy. Zmiana nazwy firmy przejętego zakładu była więc naturalnym ruchem firmy – zmiana nazwy to także strategia rozwoju ZM Henryk Kania.

Zakłady Mięsne Henryk Kania w ostatnich latach notują dynamiczny rozwój spółki. Zarząd firmy zdecydował o wejściu spółki na giełdę papierów wartościowych. Taka strategia rozwoju ma przyśpieszyć ekspansję firmy. Drugim celem wejścia na giełdę jest zwiększenie świadomości marki wśród kontrahentów i klientów. Coraz bardziej znany brand jest celem prezesa zarządu firmy ZM Henryk Kania SA. Henryk Kania, swoim nazwiskiem firmuje całe przedsięwzięcie i jest zarazem wiodącym akcjonariuszem i prezesem giełdowej spółki. Zmiana nazwy firmy przejętej powiększa siłę marki Henryk Kania.

Zakłady Mięsne Henryk Kania rosną w siłę. Na ofertę firmy składają się produkty sprzedawane noszące własną markę, a także produkty dedykowane dzieciom oferowane pod licencjonowaną marką Disney. Licencja na markę Disney jest ciekawym przykładem wykorzystywania wizerunku znanych marek w produktach innych kategorii. W tym wypadku co-branding wynika z identycznej grupy celowej, do której kierowana jest oferta, czyli do dzieci. To strategia rozwoju na nowa grupę klientów.

Rozszerzanie marki - brand extension - Strategia rozwoju

Rozszerzanie marki - brand extension - Strategia rozwoju

Przejęcie pokazuje, że Henryk Kania chce zbudować liczącą się grupę przetwórstwa miejskiego. Celem wejścia na giełdę jest pozyskanie środków na ten cel. Stąd zmiana nazwy firmy. Ideą i wizją Henryka Kani jest zbudowanie grupy o przychodach na poziomie 1 miliarda złotych. Taka strategia rozwoju wynika z rozdrobnienia rynku przetwórstwa mięsnego. Liderami rynku są Sokołów i Animex, których przychody przekraczają 2 miliardy złotych. Te firmy są w stanie negocjować i pozyskiwać kontrakty na dostawy przetworów mięsnych do wielkich sieci handlowych. Rosnąca pozycja sieci i konkurencja ze strony budowanych przez nie marek własnych (private labels), wskazuje że strategia rozwoju oparta o budowanie skali może znacząco poprawić pozycję konkurencyjną Zakładów Mięsnych Henryk Kania.

Zmiana nazwy firmy a marki własne (private labels).

Silna marka – monobranding – jest panaceum na wiele problemów. Zmiana nazwy firmy przy konsolidacji była jak najbardziej uzasadniona. Na marki własne (Private labels) sieci handlowych narzekają średni i mali producenci. Są zbyt słabi, aby negocjować lepsze warunku we współpracy z sieciami. Tymczasem na markach własnych sieci handlowych często pojawiają się także informacje o markach dostawców. Tak jest w wypadku produktów dostarczanych do Biedronki przez Animex i Sokołów. Sieć handlowa korzysta w ten sposób z wizerunku wysokiej jakości jaką mają marki Krakus (Grupa Animex) czy Sokołów. Taka forma co-brandingu wspiera obecnie każdy brand. Jak będzie w przyszłości, trudno powiedzieć. Producenci bardzo silnie walczą o pozycje swoich marek na rynku, sieci te marki chcą często ukrywać, uzyskując w ten sposób większa kontrolę nad konsumentami. Strategia rozwoju dostawcy i odbiorcy nie idą często w parze.

Strategia rozwoju a marka korporacyjna.

W roku 2011przychody ZM Henryk Kania osiągnęły pułap 300 mln zł. To w dalszym ciągu stawia firmę w kategorii średnich producentów. Kluczem do sukcesu jest dystrybucja produktów. Można więc sadzić, że akwizycje firmy będą dążyły do zbudowania dostępu do rynku a nie tylko powiększania mocy produkcyjnych. Kluczem do rynku mają być dyskonty. Zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie dyskonty współpracują z liderami rynku. Ta strategia połączona z oferowaniem wyrobów największych graczy pod markami własnymi sieci jest już realizowana wobec liderów rynku polskiego. Kłopot firm mięsnych polega na tym, że bardzo trudno na rynku jest zbudować wyróżniającą się markę produktów. Poza niszowymi produktami, żadnemu z producentów ta sztuka się nie udała. Aby dużo sprzedawać trzeba mieć bardzo silną markę korporacyjną. To z kolei stawia na przegranej pozycji firmy małe i słabe. Ich strategia rozwoju musi być zupełnie inna.

Ważnym aspektem rynku przetwórstwa mięsnego jest brak wyróżniającego wizerunku polskich produktów poza granicami naszego kraju. Coś takiego jak marka polskiej wędliny nie istnieje. Unia Europejska jest rynkiem olbrzymim i można by go uznawać za naturalny kierunek ekspansji dla firm mięsnych. W Europie istnieją już narodowe marki węgierskiego salami czy francuskich kiełbasek. Jednak tak jak wiele innych eksportowanych produktów z naszego kraju, polskie wędliny nie wyróżniają się. Nie mają wartościującej je marki. Strategia rozwoju eksportu musi opierać się na zupełnie innych przesłankach.

Zmiana nazwy firmy a strategia rozwoju

Brand Henryk Kania będzie więc budowany w Polsce w oparciu o nowoczesne kanały dystrybucji i marki własne sieci dyskontów i hipermarketów. Strategia rozwoju zakłada większe znaczenia marki firmowej niż oznakowanie produktów. Zmiana nazwy firmy, która stosowała własne nazewnictwo, idzie w takim kierunku. To marka stanowi o pozycji rynkowej i współpracy z masowymi odbiorcami. Wejście na giełdę poza perspektywą finansową, ma także mocno uzasadniony aspekt wizerunkowy. Wizerunek spółki giełdowej wzmacnia reputację i markę korporacyjną i strategię rozwoju firmy. ZM Henryk Kania potrzebują takiej marki zarówno do pozyskiwania nowych partnerów w budowaniu grupy jak i odbiorców swoich produktów. Zmiana nazwy firmy będzie następowała prawdopodobnie przy wszystkich przejęciach jakich dokona Henryk Kania w ramach realizacji strategii swojego rozwoju.