Marka firmy i brand produktu w portfolio firmy

Kreowanie wizerunku

Brand Architecture jako strategia zarządzania rynkiem

Gdy firma ma wiele marek, może precyzyjnie kierować oferty do wybranych segmentów klientów. Jeżeli ma ich za dużo, rodzą się kłopoty w zarządzaniu skomplikowanym portfelem. Kazdy brand, kazda marka musi być rozpartywana samodzielnie i w całym portfolio. Projekty Brand Architecture odpowiadają na pytania, ile marek powinno być w portfelu i jak poprzez zarządzanie wizerunkiem zmaksymalizować korzyści z ich posiadania?

W pewnych sytuacjach zależy nam na tym, aby oferty wspierały się wzajemnie i do maksimum wykorzystywały synergie wizerunkowe. Kiedy indziej, na przykład gdy wprowadzamy tańsze linie ofertowe, chcemy ukryć zależności i powiązania z marką firmową i innymi ofertami pozycjonowanymi jako premium. Na opracowania Brand Architecture marek składać się mogą:

 • Audyt portfela ofert i marek (Brand Architecture Audit)
 • Ocena i badanie wizerunku portfolio i ofert konkurentów (Brand Research)
 • Opracowanie architektury marki i strategii wizerunkowej portfolio (Brand Portfolio)
 • Identyfikacja i prezentacja synergii wizerunkowych (Brand Synergy)
 • Projekt księgi architektury marki i identyfikacji wizualnej portfolio (Brand Identity)
 • Szkolenia i wdrożenie opracowania
 • Opracowanie planów rozwoju portfolio
 • Zarządzanie wizerunkiem marek, badania i kontroling (Brand Equity)

Wdrożenie projektu  Brand Architecture pozwala na zbudowanie wizerunku i struktury optymalnego portfela, maksymalizującego synergie między posiadanymi markami, submarkami, ofertami i asortymentami towarowymi. W ramach prac nad wizerunkiem portfeli marek wspieramy firmy które chcą:

 • zintegrować nowe marki z posiadanym portfelem ofertowym,
 • uporządkować swoje rozbudowane portfelem marek i ofert,
 • zrestrukturyzować obecne portfolio, wprowadzić zmiany w ofercie.

Dobrze zaprojektowany portfel ofert i portfel marek pozwala firmie na skuteczny marketing, rozwój oferty i jej rozszerzanie oferty na nowe rynki, nowych klientów i nowe oferty. Brand Architecture odpowiada na pytania: Jak prezentować złożoną ofertę? Ile marek i ofert powinna wykorzystywać firma? Jak alokować nakłady na poszczególne oferty i marki? Jaka strategia rozwoju jest najlepsza? Pod jaką marką wprowadzać nowe oferty?

Brand Architecture: dorobek CODES

Brand Architecture – REBRANDING – zrealizowane projekty porządkowania architektury marki i portfeli ofert:

Brand Architecture – BRANDING – zrealizowane projekty tworzenia architektury marki i portfeli ofert:

Kształtowanie wizerunku

Wizerunek firm i spółek
Wizerunek produktów i usług
Wizerunek grup i holdingów