Holding i grupa kapitałowa – strategie kształtowania wizerunku

Kształtowanie wizerunku

Holding jako grupa firm i marek

Grupy firm i grupy kapitałowe mają często złożoną strukturę organizacyjną. Jest ona wynikiem realizowania przez nie strategii biznesowych i rynkowych. Architektura marki to sposób prezentacji w jaki wszystkie spółki, marki, submarki, którymi holding działa na rynku, są ze sobą powiązane i między sobą zależne. Architektura marki opisuje, jakie wsparcie wizerunkowe niesie grupie spółka nadrzędna, a jakie spółki i marki podporządkowane. To sposób, w jaki holding prezentuje się rynkowi. Jest to strategia prezentowania otoczeniu, jak poszczególne spółki grupy ą pozycjonowane, jakie mają miejsce w grupie i jakie realizują zadania. Celem projektów architektury marki jest zaprogramowanie takich synergii wizerunkowych, aby maksymalnie wspierały cały holding i poszczególne spółki w realizacji celów biznesowych. Na opracowania strategii prezentacji grupy składać się mogą:

  • Audyt wizerunku grupy i jej konkurentów
  • Opracowanie pozycjonowania konkurencyjnego marki holdingu
  • Opracowanie architektury marki i strategii wizerunkowej holdingu
  • Identyfikacja i prezentacja synergii wizerunkowych
  • Systemy identyfikacji wizualnej – prezentacja grupy i jej spółek
  • Projekt księgi architektury marki i identyfikacji wizualnej holdingu
  • Szkolenia i wdrożenie opracowania w całej grupie
  • Zarządzanie wizerunkiem, badania i kontroling

CODES działa od roku 1992. Od tego czasu firma zrealizowała ponad 50 opracowań z zakresu Group Identity. Firma prowadziła projekty identyfikacji i prezentacji wizualnej zarówno holdingów działających lokalnie jak i międzynarodowo.

Holding Identity: lista dorobku CODES

Holding Identity: REBRANDING – projekty porządkowania, zmian i tworzenia architektury marki grup kapitałowych oraz holdingów:

Kształtowanie wizerunku

Wizerunek firm i spółek
Wizerunek produktów i usług
Wizerunek portfeli marek