Przejęcia: integracja marek i i przeskalowanie rynku 

Identyfikujemy szanse i zagrożenia rynkowe związane z planowanymi transakcjami fuzji lub przejęcia. Wskazujemy szanse przeskalowania, opracowujemy strategię konkurowania po M&A, wspieramy w procesie integracji po przejęciu. Przejęcia jako sposób na powiekszenie portfela marek. Wykorzystanie przejęcia firmy do wejścia na nowe rynki. Przejęcia jako sposób na dotarcie do nowych grup klientów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrożenie Strategii Integracji pozwala na znalezienie
kombinacji Skali, Kompetencji i Potencjału dającej
sukces rynkowy. Przejęcia są elementem strategii rozwoju.

W ramach Strategii Integracji wspieramy firmy, które poprzez przejęcia chcą:

  • powiększyć skalę działania, rozwijać sie i rozszerzać rynki działania,
  • zdobyć nowe kompetencje, nieosiągalne w obecnej strukturze,
  • skutecznie zarządzać marką i połączonym protfelem produktów i oferty

 

Przejęcia a powiększanie skali działania – ORLEN

Firma powstająca z połączenia dwóch marek-liderów z rynków pokrewnych – CPN i Petrochemii Płock, musiała z procesu integracji wynieść jak najwięcej korzyści, co było związane z jej planowanym wejściem na giełdę. Aby to osiągnąć, CODES opracował strategię nowej marki, uporządkował portfel spółek i zbudował strukturę grupy. Działanie to miało na celu osiągnięcie optymalnych synergii sprzedażowych w ramach koncernu. Efektem było przeskalowanie biznesu w procesie przejęcia.

 

Przejęcia jako pozyskanie nowych kompetencji – IBA BIOTON

Połączenie IBA (instytutu naukowego) z Biotonem (producentem i dystrybutorem) niosło ze sobą ryzyko utraty renomy obu podmiotów po fuzji. To w znacznym stopniu utrudniłoby nowej spółce zajęcie mocnej pozycji na bardzo konkurencyjnym rynku farmaceutycznym. CODES opracował sposób zbudowania relacji między instytutem
i producentem, który pozwolił utworzonej firmie na najlepsze wykorzystanie ich kompetencji, a nowej marce – na wprowadzenie kolejnych linii produktowych.
W efekcie przygotowano nową strategię zarządzania i kultury korporacyjnej, a produkty farmaceutyczne zaczęły być traktowane w sposób rynkowy.

 

Przejęcia a zarządzanie marką w procesie integracji – AXTONE

Kamax rozwijał się w Europie przez kolejne przejęcia, ale marki działające lokalnie nie wnosiły wartości dodanej. Dodatkową trudnością było jej polskie pochodzenie, niechętnie przyjmowane na konserwatywnym rynku niemieckim. Aby firma zaistniała w skali całego kontynentu, trzeba było opracować nową markę. CODES przygotował proces przekształcenia Kamaksu w Axtone, co stało się w trakcie integracji po fuzji z Keystone Bahntechnik. W efekcie powstała silna, międzynarodowa marka, a firma z sukcesem przeszła transformację z lidera na rynku polskim w lidera europejskiego. Strategia przejęcia była elementem budowania marki ponadnarodowoej.

Przejęcia i intergacja portfeli ofert: opracowania CODES

ABSOLUT – wydzielenie spółki handlowej ABSOLUT INVEST.

APATOR – integracja wizerunkowa spółek METRIX i PAFAL w Grupie APATOR.

AXTONE – strategia przejęcia Keystone Bahntechnik przez Kamax oraz zmiana marki w AXTONE.

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ – integracja banków spółdzielczych w grupę.

BASELL ORLEN POLYOLEFINS – nowa marka po fuzji z BASELL ORLEN.

COGNOR – zbudowanie nowej marki po fuzji Voestalpine Stahlhandel z Centrostalem Gdańsk.

COGNOR STAHLHANDEL – integracja spółek TAD METALS i NEPTUN, przejęcie sieci sprzedaży Voestalpine Stahlhandel.

COMMERCIAL UNION LITVA – integracja nowej marki w portfelu grupy finansowej COMMERCIAL UNION.

DAEWOO – budowa marki DAEWOO MOTOR POLSKA po przejęciu fabryki.

EMPERIA HOLDING – nowa marka po fuzji ELDORADO z BOS.

FAEL LEGRAND – połączenie marek, strategia integracji ofert i przejęcia FAEL ZĄBKOWICE przez LEGRAND.

IBA BIOTON – marka po integracji IBA (instytutu naukowego) i BIOTON (producenta i dystrybutora).

KOELNER – strategie wykorzystania marki, przejęcie marki RAWL na rynkach europejskich.

KORMORAN – opracowanie marki i integracja z portfelem MICHELIN.

ORLEN – opracowanie nowej marki po fuzji CPN z Petrochemią Płock.

PKN – transformacja PKN po fuzji CPN z Petrochemią Płock.

GRUPA ORLEN – integracja marek w grupę kapitałową oraz integracja spółek produkcyjnych w portfolio.

PKO BANK POLSKI – przejęcie INTELIGO, integracja marki z portfelem PKO BANK POLSKI.

PTK CENTERTEL – transformacja marki IDEA, przejęcie przez Orange

STAR TRUCKS – zamiana marki STAR i integracja z portfelem Grupy MAN.

ŚWIAT KSIĄŻKI – integracja nowej marki w portfelu BERTELSMANN MEDIA.

TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE – integracja marki w portfelu KOMPANII PIWOWARSKIEJ.

ZASADA – integracja spółek handlowych i serwisowych (Servipol) w Grupie ZASADA.

 

Strategia przejęcia marki w procesie akwizycji firm.

 

Strategie Rynkowe

Strategie Wyróżnienia
Strategie Rozszerzania
Strategie Portfelowe
Strategie Koncentracji
Strategie Innowacji
Strategie Synergii