Jakie nazewnictwo nowej firmy zastosować? Nazwy są różne – jedne są mniej, inne bardziej atrakcyjne, łatwiej zapadające w pamięć i przyciągające uwagę. O jednych mówimy, że są ładne, a inne nam się nie podobają. Ale o jakiej nazwie można powiedzieć, że jest dobra dla nowej firmy?

Przykłady na nazewnictwo nowej firmy

Nazewnictwo nowej firmy powinno pasować do profilu i rynku działania przedsiębiorstwa. Mając różne propozycje nazw, jesteśmy w stanie powiedzieć co najwyżej, która ładnie brzmi, a która nie. Nazewnictwo nowej firmy nie zawsze odpowiednio wypełnia swoją funkcję.

Nazwa ma przede wszystkim identyfikować naszą firmę. Opisywać ją. Sprawić, że nie zostanie pomylona z żadną inną. Nazewnictwo nowej firmy jest również elementem komunikacji marketingowej. Ma uwodzić klienta, zachęcać go do wypróbowania jej produktów czy usług. Nazewnictwo nowej firmy musi więc być perswazyjna.

Nazewnictwo nowej firmy – ograniczenia i wymogi projektowe

Aby nazewnictwo nowej firmy właściwie wypełniało swoje funkcje, należy zadbać o następujące warunki.

Po pierwsze – rozpoznawalność. Nazewnictwo nowej firmy musi być łatwe do wypowiedzenie i napisania. To, czy taka będzie, zależy od rynku, na którym działa firma. Wiadomo, jeśli przedsiębiorstwo eksportuje za granicę, to tamtejsi odbiorcy mogą mieć problemy z zapamiętaniem słowa, w którym są fonemy z języka polskiego. Tak samo w Polsce, zastosowanie obcojęzycznej nazwy może skutkować tym, że nie klienci będą mieli problem nawet z rozróżnieniem jej na półce sklepowej, bo nie będą wiedzieli, jak się ją pisze. Problemem mogą być także narodowe znaki diakrytyczne. Powodują nie tylko trudność w zapisie, ale i w odczytaniu nazwy.

Po drugie – atrakcyjność nazewnictwa nowej firmy. Dość łatwo możemy stwierdzić, które nazwy są ładne, a które brzydkie. Estetyka brzmienia, czyli eufonia, wpływa na postrzeganie nazwy i firmy. Francuskie nazwy perfum są dobrze odbierane w Polsce, bo kojarzą się ze zmysłowością i elegancją. Z kolei Fabryka Specjalistycznej Armatury Kanalizacyjnej (lub jej skrót WSAK) nie jest zbyt przyjemna dla ucha. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu różnych morfemów, skojarzeń, słów, nazwa może mieć nadany ładunek znaczeniowy, który sprawi, że będzie ona przekazywała pewien pozytywny komunikat do odbiorcy. Jako przykład można podać Emperię, firmę z rynku dystrybucji. W swojej nazwie ma zakodowane dwie ważne cechy – skalę działalności oraz wiarygodność. To ważny komunikat, zwłaszcza dla inwestorów giełdowych. Nazewnictwo nowej firmy może mieć formę palindromu, czyli słowa które można czytać od przodu ale i od tyłu. Taka nazwa dla nowej firmy ma jeszcze jedną ważną cechę, łatwo jest z niej zaprojektować atrakcyjne, symetryczne logo. Przykładami palindromów opracowanych przez agencje namingową ANAGRAM są: ITAMATI, NORRON i DEEMEED.

Po trzecie – unikatowość. Na każdym rynku panują pewne konwencje. W branży transportowej są firmy z cząstką „trans” a w budowlanej „bud”. Aby się odróżnić, należy wystrzegać się tworzenia konstrukcji z ich użyciem. Nazwa dla nowej firmy aby się wyróżniała, nie może z takich konwencji nazewniczych korzystać. Warto w ramach prac przygotowawczych do opracowania nazwy dla nowej firmy prześledzić nazwy firm konkurencyjnych, już na rynku działających.

Po czwarte – i co najważniejsze – bezpieczeństwo. Każda nazwa, jeśli chcemy budować sukces, powinna być bezpieczna. Nazwa dla nowej firmy musi być bezpieczna. To oznacza, że powinno się ją dać zarejestrować. O tym, czy jest rejstrowalna, decyduje urząd patentowy. Nazewnictwo nowej firmy musi spełniać kilka przesłanek, przede wszystkim powinno się różnić od tych istniejących. Bez względu na to, jak doskonałą i dobrze brzmiącą nazwę przygotujemy, będzie bezużyteczna, jeśli nie będzie się dało jej zarejestrować. Projektując nazwę można przeprowadzić badania, jakie nazwy już istnieją. I chodzi zarówno o te identyczne, jak i o te podobne. W ramach bezpieczeństwa nazwy należy zadbać o odpowiednio wczesną rejestracje domeny internetowej. Polskie prawo nie pozwala także na działanie na rynku firm o identycznej nazwie. I choć mowa tu jest tylko o spółkach prawa handlowego, to ten element warto rozciągnąć na wszystkie nowe firmy, aby uniknąć problemów w przyszłości. Według szacunków ANAGRAM Naming, tylko co czwarta nazwa spełnia wszystkie wymagania ochrony prawnej.

Profesjonalne nazewnictwo nowej firmy

Aby połączyć wszystkie te wymagania, najlepiej zwrócić się z prośbą o pomoc do firmy, która zajmuje się namingiem. Specjaliści stworzą taką nazwę, która będzie nośnikiem komunikatu marketingowego i jednocześnie, zapewnią jej ochronę prawną. Domen z rozszerzeniem com jest na świecie ponad 100 milionów. Domen z rozszerzeniem pl „tylko” 2,3 milionów. Słownych znaków towarowych jako znaki obowiązujące w całej Unii Europejskiej jest dużo ponad milion. Znaków zarejestrowanych w polskim Urzędzie patentowym kilkaset tysięcy. Dane te pokazują, że projekt nazwy dla nowej firmy nie jest sprawą prostą. A nazwana firma, działa pod taka marką z reguły wiele lat. Koszty zmiany są niewspółmiernie wyższe od zaprojektowania nowej, bezpiecznej i perswazyjnej nazwy dla nowej firmy. Nazewnictwo nowej firmy łączy w sobie zagadnienia marketingowe z problematyką prawną. Kreacja jest tylko drobnym elementem skomplikowanego procesu.

Nazewnictwo nowej firmy to nie tylko wymyślenie słowa czy dwóch to skomplikowany i złożony proces.

 

Maria Orkwiszewska

ANAGRAM Naming