CODES Strategie pracował przy prawie 700 projektach dla polskich i międzynarodowych marek. Zakres prac obejmował od analiz po opracowywania i wdrożenia innowacyjnych strategii rynkowych i strategii rozszerzania biznesu. Klientami firmy były przedsiębiorstwa z większości branż.
Prace wykonane dla różnej wielkości firm, różniły się skalą i problematyką. Zrealizowane projekty dotyczyły: wsparcia przy tworzeniu nowych inicjatyw biznesowych, doskonalenia i restrukturyzacji istniejących marek, tworzenia i wdrażania strategii rozszerzania na nowe rynki, nowe oferty i nowe grupy klientów.
Celem naszych prac zawsze jest wzrost wartości firmy i poprawa efektywności rynkowej. Pomagamy firmom, gdy trudne zadania wymagają doświadczenia i innowacyjnego podejścia.

Porady i konsultacje, szkolenia i prezentacje

Przy realizacji kilkuset projektów zebraliśmy wiele doświadczeń i studiów przypadków. Porównanie różnych branż, modeli działania, strategii i stosowanych praktyk pozwala nam na prezentowanie sytuacji rynkowych z różnych perspektyw.

Warsztaty strategiczne

Działając w ramach rynkowych konwencji lub stereotypów zachowań pracowników firmy mają problem z szybkim wypracowaniem innowacyjnych rozwiązań. Oferujemy przeprowadzenie warsztatów strategicznych, których efektem są alternatywne modele postawionych zadań.

Projekty

Nie wszystkie projekty można zrealizować własnymi siłami. Zagadnienia związane ze strategią rynkową, strategią marki, i wdrożeniem strategii biznesowej wymagają dłuższej współpracy i realizowania złożonych projektów. CODES Strategie tworzy wspólnie z klientem zespoły, które nie tylko realizują postawione zadania ale także budują know-how firmy.

 

 

Zarządzanie strategiczne: Opracowanie wizerunku

 • Audyt lub badanie wizerunku, segmentacja
 • Strategia wizerunkowa, pozycjonowanie
 • Systemy identyfikacji wizulanej
 • Systemy prezentacji firmy i ofert
 • Opracowanie dokumentacji – księgi identyfiakcji wizualnej
 • Szkolenia, wdrożenie
 • Zarządzanie wizerunkiem

Zarządzanie strategiczne: Wykorzystanie wizerunku

 • Audyty
 • Innowacje i koncepcje
 • Opracowanie Strategii
 • Wdrożenie / Implementacja
 • Kontroling i doskonalenie

 

OFERTA

Szkolenie: repozycjonowanie wizerunkowe firmy

When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives. When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has to do with providing medical cannabis https://potster.com patients with nothing but the very best.