Synergie podstawą wzrostu grup kapitałowych

Budujemy synergie w grupach kapitałowych. Opracowujemy struktury prezentacji grupy aby zwiekszać synergie sprzedażowe. Wspieramy organizacje i ich zarządy przy konsolidacji i restrukturyzacji grup kapitałowych. Prowadzimy projekty budowy i zarzaądzania wizerunkiem holdingów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrożone Synergie pozwalają na podniesienie
efektywności grupy kapitałowej i zwiększają jej potencjał rozwoju.

W ramach Strategii Synergii wspieramy firmy, które chcą wprowadzić synergie aby:

  • osiągnąć integrację wizerunkową przy rozszerzaniu grupy,

  • uzyskać synergie przychodowe dzięki wsparciu wizerunkowemu,

  • zbudować synergie operacyjne i kosztowe między spółkami.

 

 

Rozszerzenie grupy – synergie wizerunkowe w COGNOR

Przejmowanie kolejnych firm z 9 krajów Europy przez Centrostal Gdańsk wymagało odpowiedniej integracji, która umożliwiłaby efektywne synergie między spółkami. CODES przygotował fuzję i budowę nowej marki po połączeniu z Voestalpine Stahlhandel, której to marki nie można było wykorzystać w przyszłości. W wyniku transakcji powstała trzecia dywizja grupy Złomrex – silna, międzynarodowa grupa dystrybucyjna. Efektem projektu było stworzenie spójnego wizerunku całej grupy i widoczne dla klientów synergie wizerunkowe.

 

Synergie przychodowe – APATOR

Apator rozwijał się przez akwizycje marek o różnym potencjale i pozycji rynkowej, co po pewnym czasie spowodowało trudności w zarządzaniu i prezentowaniu ich
w jednym portfelu. Aby zwiększyć efektywność portfolio, CODES opracował rozwiązanie, w którym marce Apator nadano funkcję nadrzędną. Rozszerzono
ją na pełną ofertę mierników, opracowano markę i submarki grup produktowych znajdujących się w ofertach poszczególnych spółek. Efektem wdrożenia było zbudowanie wizerunku kompleksowego dostawcy mierników i sine synergie przychodowe.

 

Synergie operacyjne i kosztowe – GRUPA ŻYWIEC

W Grupie Żywiec równowaga była zachwiana i spółki dystrybucyjne miały słabszą pozycję od marek produktowych. Regionalizacja ograniczała możliwości wykorzystania siły marki przez całą grupę. Opracowanie CODES pozwoliło na usystematyzowanie prezentacji spółek dystrybucyjnych i marek w materiałach korporacyjnych oraz zapisanie tego w formie strategii prezentacji dla całej organizacji. W efekcie zbudowano łączoną architekturę grupy, która wykorzystywała synergie wizerunkowe i sprzedażowe między spółkami.

 

Synergie w holdingach i portfelach ofert: opracowania CODES

APATOR – rozszerzenie z producenta jednego typu mierników do Grupy, produkującej pełne portfolio mierników, synergie sprzedażowe.

ARTEGENCE – rozszerzenie ze specjalisty w projektowaniu na Grupę, dostarczającą usługi związane z zaawansowanymi technologiami internetowymi.

BGŻ– odwzorowanie nowej struktury Grupy, skupiającej bank krajowy, dziewięć banków regionalnych i ponad 1200 banków spółdzielczych, zorganizowanych
w krajowe i regionalne zrzeszenia, synergie wizerunkowe.

BIOWET DRWALEW – wprowadzenie zasad współdzielenia marki BIOWET w grupie spółek byłego zrzeszenia, zbudowanie portfolio produktów, synergie wizerunkowe.

BROWARY WARKA – budowanie pozycji marki w portfelu Grupy ŻYWIEC, przygotowanie do wykorzystania posiadanych marek produktowych, synergie sprzedażowe.

COGNOR – połączenie dwóch marek w silną trzecią dywizję Grupy ZŁOMREX – międzynarodową grupę dystrybucyjną, synergie handlowe.

COMMERCIAL UNION – wyróżnienie elementów proklienckich w strategii Grupy, zbudowanie strategii integrującej działania różnych spółek w Grupie.

EMPERIA HOLDING – strategia wizerunkowa i komunikacyjna Grupy, skupiającej i integrującej wiele sieci dystrybucyjnych.

ESKADRA – prezentacja portfela usług, z potencjałem zamiany w grupę samodzielnych spółek, synergie wizerunkowe.

FAEL ZĄBKOWICE – integrowanie w ramach Grupy z ofertą firmy nadrzędnej LEGRAND, synergie kosztowe i sprzedażowe.

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU – uporządkowanie sposobu prezentacji oferty.

GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY – architektura parasolowa w grupie bankowej, synergie wizerunkowe.

GRUPA AROMES – identyfikacja dla Grupy spółek będącej producentem i dystrybutorem surowców dla przemysłu spożywczego.

GRUPA ZASADA – tworzenie wizerunku Grupy poprzez transformacje marek STAR, JELCZ i AUTOSAN, integracja spółek handlowych i serwisowych w Grupie.

GRUPA ŻYWIEC– zbudowanie łączonej architektury Grupy, uporządkowanie prezentacji marek, budowanie efektu synergii.

GRUPA ŻYWIEC / KEY ACCOUNT SERVICES – uporządkowanie zależności między spółkami dystrybucyjnymi Grupy ŻYWIEC.

IBA BIOTON – zbudowanie relacji miedzy marką IBA (instytut naukowy – dostawca technologii) i BIOTON (producent i dystrybutor) w ramach integracji spółek.

KOELNER – koncepty strategii budowy Grupy i działania na kilku rynkach geograficznych po akwizycji RAWLPLUG.

KOMPANIA PIWOWARSKA – marka nadrzędna dla struktury połączonych firm browarniczych.

LASY PAŃSTWOWE – odwzorowanie struktury organizacyjnej według logiki budowania Grupy.

MEDICOVER – identyfikacja wydzielonej spółki zależnej SYNEVO, zajmującej się medyczną diagnostyką laboratoryjną.

NETIA – zbudowanie struktury prezentującej grupę usług, synergie ofertowe.

ORLEN – porządkowanie struktury i optymalizacja synergii sprzedażowych pomiędzy spółkami Grupy ORLEN.

PAGED – połączenie marek PAGED i KONIK NOWY po utworzeniu przez PAGED centrum handlowego, sprzedającego własne produkty.

PKO BANK POLSKI – odwzorowanie strategii banku w strukturze Grupy PKO BP, wprowadzenie decyzji portfelowych do prezentacji Grupy.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA – wydzielenie oferty usług konwergentnych pod marką TRANSMISJA PRZYSZŁOŚCI, synergie ofertowe.

TYSKIE – zmiana rozdrobnionego portfolio produktów w monolityczną ofertę i wykorzystanie najsilniejszej marki do budowania synergii w Grupie.

ZACHODNI NFI – integracja marki WESTFUND z portfelem ZACHODNI NFI, synergie wizerunkowe.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK – odwzorowanie struktury organizacyjnej według logiki budowania Grupy.

ZŁOMREX – transformacja oferty ZŁOMREX w ofertę Grupy Kapitałowej, skupiającej spółki w Polsce i Europie Środkowej w trzech dywizjach korporacyjnych.

 

Strategie Synergii: synergie sprzedażowe, synergie wizerunkowe, synergie kosztowe, synergie ofertowe.

Strategie Rynkowe

Strategie Wyróżnienia
Strategie Rozszerzania
Strategie Portfelowe
Strategie Koncentracji
Strategie Integracji
Strategie Innowacji