TEMAT SZKOLENIA:

Szkolenie z zakresu budowania lub repozycjonowania wizerunku firmy oraz wykorzystania wizerunku marki do realizacji celów biznesowych i społecznych.

Szkolenie w formie zamkniętej dla pracowników jednej firmy lub jednej grupy kapitałowej, planującej lub przeprowadzającej zmianę wizerunku (repozycjonowanie wizerunkowe marki)

CELE SZKOLENIA:

Zbudowanie kompetencji pracowników firmy temacie potrzeb wizerunkowych firmy oraz zrozumienia kontekstu wizerunku marki i jej otoczenia konkurencyjnego.

Przygotowanie zespołu projektowego do komunikowania nowego pozycjonowania wizerunkowego firmy. Przygotowanie do przełożenie języka pozycjonowania firmy na strategię komunikacji zmiany wizerunku firmy. Opisanie możliwych narzędzi repozycjonowania marki.

Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem wizerunkiem.

CHARAKTER ZAJĘĆ:

Szkolenie łączące przekazanie ogólnej wiedzy teoretycznej (czym jest wizerunek i jaki może mieć wpływ na działalność firmy) z warsztatami dedykowanymi prezentującymi w jaki sposób kształtować i zarządzać wizerunkiem firmy.

Maksymalnie praktyczny wymiar szkolenia – połączenie prezentacji z formą warsztatów roboczych, zaangażowanie uczestników.

Szkolenie dotyczące procesu rebrandingu (zmiany wizerunku dopasowanego do strategii) konkretnej firmy. W trakcie szkolenia omawiana będzie konkretna sytuacja firmy i wyzwania, jakie stoją aktualnie przed uczestnikami – warsztaty robocze obejmują poszukiwanie pomysłów przeprowadzenia repozycjonowania marki.

Szkolenie realizowane jest na podstawie wcześniej dostarczonych przez Zamawiającego materiałów i informacji.

GRUPA DOCELOWA – PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie kierowane jest do pracowników działów marketingu, public relations i komunikacji.

Uczestnikami mogą być pracownicy wykonawczy, specjaliści jak i menedżerowie.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje 3-6 godzin roboczych.

 1. WSTĘP:
  1. Przywitanie, prezentacja prowadzącego, przedstawienie się uczestników szkolenia, informacje techniczne i organizacyjne.
 2. CZYM JEST WIZERUNEK, CZYM JEST MARKA?
  1. Co określamy pojęciami: wizerunek, marka, pozycjonowanie, repozycjonowanie, rebranding?
  2. Jakie znaczenie ma wizerunek dla firmy z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej?
  3. Forma pracy: Prezentacja. Studia przypadków. Dyskusja.
 3. JAKI WIZERUNEK FIRMA MA OBECNIE, JAKI CHCE MIEĆ? CO JEST A CO MOŻE BYĆ WARTOŚCIOWYM WYRÓŻNIEKIEM MARKI?
  1. Jaki wizerunek firma miała? Z czego on wynikał? Co na jego kształt miało wpływ?
  2. Co było wyróżnikiem marki?
  3. Jaki wizerunek mają konkurenci? Co jest ich wyróżnieniem?
  4. Czego oczekują od firmy różne grupy interesariuszy?
  5. Jakie potrzeby, okoliczności skłoniły firmę do zmiany wizerunku?
  6. Jaki wizerunek firma chce mieć? Co będzie wyróżnieniem marki?
  7. Jak docelowy wizerunek będzie wspierał strategię firmy?
  8. Prezentacja. Ćwiczenia praktyczne. Warsztaty rozszyfrowywanie pozycjonowania marek konkurencyjnych. Dyskusja. Spisanie wniosków.
 4. JAK PRZEPROWADZIĆ REPOZYCJONOWANIE WIZERUNKOWE FIRMY?
  1. Jak działa repozycjonowanie? Od czego zależy sukces repozycjonowania?
  2. Analiza przykładów udanych oraz nieudanych zabiegów repozycjonowania marek. Określenie zagrożeń w procesie repozycjonowania.
  3. W jaki sposób obecne działania firmy mogą komunikować repozycjonowanie marki?
  4. Jakie nowe działania można zastosować, aby zwiększyć efektywność repozycjonowania marki ?
  5. Prezentacja. Dyskusja. Analiza przykładów. Warsztaty w grupach. Wnioski i rekomendacje.
 5. JAK ZARZĄDZAĆ WIZERUNKIEM W CAŁYM CYKLU ŻYCIA MARKI?
  1. Na czym polega cykl życia marki?
  2. Jakim procesom podlega wizerunek w czasie? Jaki ma to wpływ na markę i firmę?
  3.  Jakich narzędzi marketingowych najlepiej używać w poszczególnych fazach życia marki?
  4. Jak oceniać, mierzyć i monitorować zmiany w wizerunku firmy?
  5. Prezentacje. Warsztaty w podgrupach. Dyskusja.
 6. PODSUMOWANIE
  1. Zestawienie efektów pracy warsztatowej.
  2. Zestawienie pytań, potrzeb, wątpliwości uczestników warsztatów.
  3. Podsumowanie szkolenia.

Miejsce szkolenia:

Miejsce: siedziba firmy, której pracownicy mają być szkoleni.

Wymagania co do miejsca: projektor multimedialny, komputer z dostępem do Internetu, flipcharty z kolorowymi pisakami, kartki do notowania, miejsce do przypięcia kartek.

Metodologia szkolenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, studium przypadku (case study), ćwiczenia w podgrupach, panele dyskusyjne, porównania pracy podgrup i dyskusje.

Cena netto szkolenia:

– dla grupy 5-9 osób: 15 400 złotych netto

– dla grupy 10-16 osób: 19 800 złotych netto

Cena zawiera:

– przeprowadzenie szkolenia i warsztatów roboczych

– materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz elektronicznej

– raport po warsztatach roboczych

– koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania szkolących

Cena nie zawiera:

– przerwy kawowe, wyżywienie i zakwaterowanie dla szkolonych

Warunki oferty:

Prace rozpoczynane są po przyjęciu oferty, uzgodnieniu terminu i miejsca szkolenia,  wystawienia zamówienia przez Zamawiającego.

Płatność po przeprowadzeniu szkolenia i wystawieniu faktury VAT. Termin płatności 14 dni.

Szkolący i prowadzący warsztaty:

Jarosław Filipek

Właściciel i zarządzający firmą CODES. Ekspert w obszarze brandingu: budowy nowych marek, doskonalenia marek istniejących i restrukturyzacji marek z problemami.

Autor modelu zarządzania marką w oparciu o zwrot z inwestycji w markę i marketing.

Zajmuje się szkoleniami oraz opracowywaniem:

– strategii marek opartych na spójności strategii marketingowej ze strategią biznesową firm

– integracji strategii marki ze strategiami biznesowymi przy fuzjach, akwizycjach oraz rozszerzaniu marki na nowe rynki, nowe oferty, nowe grupy klientów

– audytów marek z perspektywy właścicielskiej

KONTAKT:

CODES Jarosław Filipek

3 Maja 11, 05-080 IZABELIN

NIP: 118-003-26-56

NR KONTA BANKOWEGO BZ-WBK:
62-1090-1030-0000-0000-0402-7593

Poczta elektroniczna sekretariat: codes@codes.pl

Telefon sekretariat: +48 602 335 398