When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot https://potlala.com/ of alternatives. When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has to do with providing medical cannabis patients with nothing but the very best.

Brand Identity – marketing produktów i usług

Kształtowanie wizerunku

Marketing: zarządzanie wizerunkiem

Pod pojęciem wizerunku marki kryje się „osobowość” produktu lub usługi, zespół pozytywnych cech wyróżniających markę spośród innych podobnych ofert. To zespół cech decydujących o jej niepowtarzalności i indywidualności. Brand Identity to strategia wyróżniania na rynku i maksymalizacja świadomości marki wśród klientów. To marketing wizerunkowy.

Jako marketing wizerunku marki stosuje się następujące elementy: nazwa marki, hasła i slogany, znak towarowy oraz opakowanie lub oznakowanie produktu. Wszystkie elementy identyfikacji muszą być ze sobą we wzajemnej spójnej relacji. Wtedy marketing jest spójny i rośnie jego efektywność. Skuteczność oddziaływania na otoczenie zależy także od konsekwencji w stosowania. Podstawą pozytywnego wyróżnienia marki jest obietnica. Niedotrzymywanie, często przesadzone obietnice są łatwo zapamiętywane przez otoczenie, przez co psują marce wizerunek i reputację. Określenie obietnicy marki, jej osobowości, relacji, wartości i zasad tworzy pozycjonowanie marki. Marketing marki, to kompletny proces zarządzania wizerunkiem, na który mogą składać się:

 • Audyt wizerunku firmy i jej konkurentów
 • Strategia wizerunkowa, segmentacja i pozycjonowanie
 • Opracowanie pozycjonowania konkurencyjnego
 • Kreacja nazewnictwa i symboliki marki, opakowanie
 • Opracowanie prezentacji marki, oznakowanie materiałów marketingowych
 • Projekt dokumentacji, księga marki
 • Zarządzanie wizerunkiem marki, program badań i kontrolingu
 • Wykorzystanie marki do budowania przewagi konkurencyjnej

Marketing wizerunkowy to sztuka zarządzania. Wizerunek marki podlega stałej transformacji. Wynika to ze zmian oferty, wprowadzania nowych produktów, udoskonalania ofert, działań konkurentów, postaw konsumentów oraz efektów działania firmy. Bez stałego monitorowania niemożliwa jest kontrola i zarządzanie wizerunkiem, co może mieć bezpośredni wpływ na rezultaty biznesowe. Oferta CODES na marketing wizerunkowy pokrywa cały zakres działań związanych z:

 • programowaniem i opracowywaniem NOWEGO wizerunku
 • doskonaleniem wizerunku czyli REPOZYCJONOWANIEM
 • zmianami wizerunku, czyli REBRANDINGIEM

CODES działa od roku 1992. Od tego czasu firma zrealizowała ponad 200 opracowań z zakresu Brand Identity.

Marketing wizerunkowy: dorobek CODES

Marketing wizerunkowy – NOWY WIZERUNEK – projekty wizerunku dla nowo powstających marek:

Marketing wizerunkowy – REPOZYCJONOWANIE – projekty doskonalenia wizerunku

Marketing wizerunkowy – REBRANDING – projekty zmian marki i tworzenia nowego wizerunku

Kształtowanie wizerunku

Wizerunek firm i spółek
Wizerunek grup i holdingów
Wizerunek portfeli marek