Strategia rozwoju: Nie rób tego co nie prowadzi bezpośrednio do celu.

Opracowujemy modele biznesowe i plany działania koncentrujące aktywność marketingową na elementach bezpośrednio związanych z realizacją strategii firmy. Strategie polegają na   koncentracji na wybranych elementach,  bezpośrednio powiązanych z zyskiem albo obniżaniem kosztów. Gdy strategia rozwoju zależna jest od wizerunku i reputacji firmy, plany marketingowe i marketing mix powiązany są bezpośrednio ze strategia rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrożenie Strategii koncentracji pozwala na usunięcie z planów marketingowych działań rozpraszających firmy w dążeniu do celu.

W ramach Koncentracji wspierana jest ta strategia rozwoju firmy, która:

  • pomaga osiągnąć silną pozycje na wybranych rynkach,

  • tworzy synergie między działaniami na różnych rynkach, wobec różnych grup klientów,

  • wspiera zrestrukturyzację portfeli marek i portfolio ofert.

 

 

Strategia rozwoju COGNOR – koncentracja na jednym rynku działania

Grupa Złomrex działała na kilku rynkach. Prowadziła skup metali, posiadała huty i zakłady przetwórcze. Wszystkie działały na rynku lokalnym. Przejęcie od vestalpine Stahlhandel międzynarodowej sieci dystrybucji stali stawiało przed Grupą zadanie skoordynowania działań na jeszcze szerszej skali. Przyjęta strategia rozwoju oparała się na wydzieleniu spółki dystrybucyjnej ze struktur całego holdingu. Celem było zbudowanie silnej marki dystrybucyjnej skoncentrowanej na jednym rynku działania – handlu stalą. Strategia rozwoju – koncentracja na monolitycznym rynku. 

 

Strategia rozwoju EMPiK – koncentracja na jednej grupie klientów

Firma działa jako inwestor finansowy. Strategia rozwoju i budowania wartości całego porfolio spółek został oparty nie na jednolitej ofercie a na jednej grupie klientów. Takie rozwiązanie dawało możliwość kształtowania wewnętrznych synergii wynikających z wiedzy o klientach, ich potrzebach oraz możliwościach zarządzania tworzeniem sieci sprzedaży. Wizerunek spółki nadrzędnej oddaje charakter konceptu inwestycyjnego i jest jasny zarówno dla inwestorów jak i partnerów biznesowych. Strategia rozwoju – koncentracja na konsumentach o podobnym profilu i stylu życia.

 

Strategia rozwoju LUBELLA – koncentracja na kompletacji oferty

Pod marką oferowanych było wiele produktów związanych z przetwórstwem zboża. Jednak najsilniejszą pozycję firma miała na rynku makaronów. Analizy pokazały, że koncentracja firmy na makaronach z pszenicy durum, nie pokrywała się z oczekiwaniami konsumentów. Nowa strategia rozwoju to zmiana podejścia do oferty i koncentracja na pokryciu ofertą wszystkich asortymentów makaronów. Takie podejście doprowadziło do uzupełnienia oferty o makarony do zup, które stanowiły duży udział rynku a mały udział w portfelu firmy. Strategia rozwoju – koncentracja na kompletnej ofercie w ramach jednego rynku.

 

Strategia rozwoju i strategie koncentracji w ofercie CODES:

ORLEN – koncentracja na prezentacji oferty petrochemicznej pod jedna marka korporacyjną

COGNOR – wydzielenie w ramach grupy Zlomrex firmy skoncentrowanej na jednym asortymencie, rynkowa strategia rozwoju

KAMAX / AXTONE – koncentracja w budowaniu pozycji lidera europejskiego na jednym typie produktów

SOLARKA Wołomin – rozszerzenie działania z jednej grupy produktów na wykorzystanie jednej technologii, włączenie do oferty podłóg

IDEA – koncentracja komunikacyjna na przygotowaniu do zmiany marki w Orange

LUBELLA – koncentracja na uzupełnieniu oferty do kompletnego portfolio makaronów, strategia rozwoju portfolio

KUBUŚ – koncentracja na rozszerzeniu percepcji marki z jednego produktu na cel jego stosowania

LUVENA – koncentracja  na zmianie profilu działania firmy i odwzorowaniu go w wizerunku firmy

TELEWIZJA POLSAT – koncentracja komunikacji na elementach przewagi wizerunkowej, wizerunkowa strategia rozwoju

OSM KALISZ – koncentracja na rynku lokalnym i budowaniu marki dla lojalnych klientów

EMPiK Media&Fashion – strategia rozwoju oparta na koncentracji oferty na klientach life stylowych

TYSKIE BROWARY KSIĄŻECE – koncentracja na zmianie rynku z marki lokalnej w markę ogólnopolską

START Hotel – strategia rynkowa lansowania modelu franczyzowego hoteli biznesowych

MADALENA – koncentracja na grupie klientów poszukujących markowych i ekonomicznych produktów

KLOSE – koncentracja na nowym modelu prezentacji oferty i wybranej grupie konsumentów

APATOR – koncentracja na prezentowaniu kompletnej oferty specjalistycznej

ODRATRANS – strategia rozwoju to koncentracja na transformacji w operatora logistycznego

ORCHIS – koncentracja na odejściu od wizerunku firmy produktowej na rzecz firmy usługowej

ORLEN – koncentracja na kształtowaniu wizerunku koncernu narodowego, strategia rozwoju portfolio

LASY PANSTWOWE – koncentracja na zaprezentowaniu struktury organizacyjnej

KORMORAN – koncentracja na zbudowaniu marki pasującej do całego portfolio koncernu Michelin

ŚWIAT KSIĄŻKI – strategia rozwoju polegała na zbudowaniu wizerunku klubu czytelników

FAEL LEGRAND – koncentracja na wprowadzeniu marki międzynarodowej na rynek lokalny

ARTEGENCE – koncentracja na stworzeniu synergii ofertowych, strategia rozwoju portfolio

Strategie Rynkowe

Strategie Wyróżnienia
Strategie Rozszerzania
Strategie Portfelowe
Strategie Integracji
Strategie Innowacji
Strategie Synergii