Nazwa marketingowa czy slogan nie zawsze w pełni wyróżnia markę. Przy projektowaniu nazwy trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, a konieczne kompromisy mogą wpływać na atrakcyjność lub unikalność formy nazwy. Można wtedy zastosować slogan korporacyjny dla firmy lub hasło reklamowe dla produktu.

Slogan firmowy

Rozwiązaniem jest zastosowanie sloganu firmowego – krótkiego komunikatu językowego, który przejmuje funkcje symboliczne związane z przypisaniem firmie określonego zestawu wartości i budowaniem jej reputacji. Slogan taki powinien wynikać z misji i kultury przedsiębiorstwa oraz wskazywać na jego unikalne, indywidualne przewagi. Ponieważ proces nadawania wartości wymaga czasu, slogan powinien być niezmienny w długim okresie. Dlatego często slogany nie są ściśle związane z produktami danej firmy. Komunikują raczej bardziej ogólne, ponadczasowe i powszechnie akceptowane wartości np. NOKIA – Connecting People, PHILIPS – Odkryjmy lepszy świat.

Trzeba podkreślić, że wbrew powszechnemu przekonaniu, slogan nie jest rodzajem hasła reklamowego. Choć forma obu jest podobna, ich funkcje są zupełnie odmienne. Slogan odnosi się do istoty firmy, jest ściśle związany z dotyczącymi jej strategicznymi decyzjami, jego zadaniem jest uzasadnienie istnienia danego podmiotu. Dużo istotniejsza jest treść sloganu niż jego forma. Ważna jest również ochrona prawna, umożliwiająca pełnienie funkcji identyfikacyjnych. Slogan jest raczej narzędziem komunikowania tożsamości, podobnie jak nazwa czy symbol firmowy.

Co różni slogan firmy i hasło reklamowe? 

Hasło reklamowe, jak sama nazwa wskazuje, jest narzędziem reklamy. Jego podstawowym zadaniem jest zwrócenie uwagi na dany produkt, poinformowanie o jego cechach i zachęcenie do dokonania zakupu. Hasło musi przebić się przez ogromną ilość informacji, którymi każdy człowiek jest codziennie „zasypywany”, dlatego w tym przypadku podstawowe znaczenie zyskuje forma. Z tej przyczyny w hasłach często stosowane są różnorodne chwyty, mające na celu przyciągniecie uwagi. Odwoływanie się do silnych emocji, czasami również negatywnych (żeby kochać, trzeba żyć), przekazywanie niekiedy szokujących treści (papierosy są do dupy), wykorzystywanie rymów, często nawiązujących do nazwy produktu (Polopiryna S – przeziębienia kres), dowcipów i wieloznaczności językowych (natarcie na reumatyzm – żel przeciwbólowy), stopniowe odkrywanie właściwego hasła (Pedros Twoim prezydentem? Pedros Twoją kawą! Czy ostatnio – Czego boi się Lui?) – to wszystko jest dozwolone, a nawet wskazane, przy tworzeniu hasła reklamowego, gdyż może zwiększyć jego skuteczność. Oczywiście, również hasło reklamowe musi pozostać spójne ze strategią danego produktu, jednak nie jest jej bezpośrednim odzwierciedleniem. Hasło pozostaje na bardziej ogólnym poziomie.

Zasady według jakich należy używać slogan firmowy.

Jak widać umiejętne posługiwanie się poszczególnymi elementami komunikacji werbalnej i wykorzystywanie istniejących między nimi różnic, może przyczynić się do budowania pożądanych zachowań klienta i przynosić firmie wymierne zyski. Slogan firmowy to silny element komunikacji korporacyjnej. Nieznajomość zasad posługiwania się słowem w biznesie prowadzi natomiast do strat, zarówno materialnych, jak i dotyczących wizerunku danego podmiotu. Cierpi na tym i reputacja i wizerunek. Zły slogan firmowy, pełen pustych obietnic, może przynieść więcej szkody niż korzyści. Dlatego w razie wątpliwości warto zasięgnąć porady profesjonalnej firmy, która doradzi w jaki sposób najefektywniej ukształtować system komunikacji werbalnej i zaprojektować slogan firmowy.

Slogan firmowy a komunikowanie oferty firmy

Slogan firmowy jest integralnym elementem tożsamości korporacyjnej. Odpowiednio dobrany może stanowić skuteczne narzędzie budowania przewagi wizerunkowej i wspierać firmę w kreowaniu pożądanej tożsamości i wysokiej świadomości marki. Takie podejście wspiera wszystkie oferty firmy znajdujące się pod parasolem marki korporacyjnej. Dzięki takiemu podejściu, slogan firmowy poza lansowaniem marki korporacyjnej, ma funkcje slogany reklamowego.

 

Maria Orkwiszewska

ANAGRAM Naming