Nazwa marki jest podstawowym wyróżnikiem każdej marki.  Może być stosowana do oznaczenia firmy, produktu, jak i usługi. Nie można prowadzić efektywnego marketingu bez nazwy. Jaka powinna więc być nazwa marki, aby przynosić przedsiębiorstwu jak najwięcej korzyści?

Wieloznaczna nazwa marki firmy

Stadler Rail to szwajcarska firma produkująca tabor kolejowy.  Od 2007 roku wytwarza swoje wyroby także w polskim zakładzie w Siedlcach. Jednym z produktów tej marki jest rodzina elektrycznych i spalinowo-elektrycznych zespołów trakcyjnych nazwana Stadler FLIRT.  Flirt ma w języku polskim konkretne znaczenie. Nazwa marki przy pierwszym kontakcie wydaje się dziwna. Wikipedia podaje, że flirt „to zachowanie społeczne polegające zazwyczaj na prowadzeniu zalotnych rozmów i czynieniu kokieteryjnych gestów”. Słowo to pochodzi od starofrancuskiego conter fleurette. Skąd więc tak dziwna nazwa marki pojazdu szynowego?

Nazwa marki jako akronim

Nazwa marki FLIRT to akronim z języka niemieckiego. Jest to nazwa powstała jako skrótowiec od wyrażenia Flinker Leichter Innovativer Regional-Triebzug. Ten sam akronim występuje także w języku angielskim i pochodzi od Fast Light Innovative Regional Train. Nazwy te oznaczają Szybki, Lekki, Innowacyjny Pociąg Regionalny. FLIRT produkowany jest w różnych wersjach o różnym przeznaczeniu. W Polsce eksploatowane są składy przez Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Przewozy Regionalne, Łódzką Kolej Aglomeracyjną oraz PKP Intercity.

Akronim to bardzo często stosowana forma, jaką przyjmuje nazwa firmy. Nazwa marki w tej formie rzadziej dotyczy produktów. Dla wielu produktów abstrakcyjna nazwa literowa to nazwa techniczna. Nie pochodzi ona od nazwy opisowej. Stadler FLIRT jest więc swego rodzaju unikatem. Akronimy jako nazwa marki występują zdecydowanie rzadziej niż jako nazwy firm.

Okazjonalna nazwa marki

Nazwy pociągów były i są dość popularne. Nie chodzi o konkretne nazwy modeli ale samych pojazdów, kursujących na konkretnych trasach. Z okazji festiwalu Przystanek Woodstock Przewozy Regionalne uruchomiły wiele dodatkowych pociągów o nazwie musicREGIO.  Koleje wspierając festiwal uruchomiły także składy: „Woodstock Express”, który kursował z Poznania codziennie w trakcie trwania imprezy, oraz „Poznań Express” i „Szczecin Express” dla widzów powracających z koncertów.

Same nazwy pociągów także przybrały unikalne nazwy. Jeden ze składów otrzymał nazwę „Dziadek” na cześć zmarłego woodstockowicza Stanisława Kuleszyńskiego. Inne nazwy to „Zaraz będzie ciemno”, „Pędząca Kłoda”, „Amelinium” powstały jako inicjatywa i propozycje uczestników festiwalu. Niektóre pochodzą od tytułów piosenek, jak na przykład „Wehikuł czasu”. Wśród nazw pojawiły się także „Akademia Sztuk Przepięknych”, „Miłość Przyjaźń Muzyka” oraz „Stalowy pęcherz”.

Nazwa żargonowa jako nazwa marki

Innym aspektem nazewnictwa, są nazwy żargonowe. Zdarza się, że cześć z nich czasem bardzo się popularyzują i bez planowania marketingowego powstaje nowa nazwa marki.  I tak dla przykładu, wiele nazw lokomotyw parowych miało swoje nazwy żargonowe. Nazwa techniczna, trudna i beznamiętna w żargonie kolejarzy zmieniała się w często finezyjną.

Pn11   Sisi

Ok1     Oka

Ok22   Duża oka

Os24   Osa

OKo1   Oczko

OKz32 Okazeta

Ty246  truman

Ty2/Ty42         teigrek, dwója, kriegslok

Ty3      trója

Ty51    staliniec, krowa, stoker

Tr5      teerka

TKh49 ferrumka

Pt47    petucha , peta , petunia

Ol49    oelka, Oleńka, Ola

TKt48  tekatka, uszatka

Żargonowa nazwa marki może mieć bardzo różne pochodzenie. Wiele nazw żargonowych wynikało ze skojarzeń, wad, unikalnych cech powszechnie dostrzeganych. W wypadku lokomotyw spalinowych model SP32 przezywany był powszechnie jako „zemsta Ceauşescu”, ze względu na częstą awaryjność oryginalnych silników produkowanych w Rumunii, a model ST44 nosił miano” „szlifierka torowa, z powodu zawieszenia z powrotnikami grawitacyjnymi, które szlifowały łuki torowe. Wśród spalinowych zespołów trakcyjnych istnieje model SA 139, ochrzczony jako „dreamliner”, ze względu na częstą awaryjność. Nazwa marki odwoływała się do nagłaśnianych problemów z nowym modelem samolotu pasażerskiego.

Nazwa marki wyróżnia i odróżnia produkty i oferty. Nawet w tak niszowej grupie produktów jak tabor kolejowy, nazwa marki ma swoje znaczenie. Etymologia może być tak różna, jak w wypadku nazw produktów szybko rotujących.

 

Maria Orkwiszewska

ANAGRAM Naming