- Rynkowe strategie rozwoju.
- Kreowanie wyróżnienia na rynku.
- Innowacyjne modele rynkowe i konkurencyjne.
- Budowa wizerunkowej przewagi rynkowej.
- Zarządzanie marką i podnoszenie wartości firmy.

+ Group Identity

Akwizycje a strategia marki. Integracja firm po przejęciu.

Strategia marki nabiera w sytuacji kryzysu szczególnego znaczenie. Można zauważyć rozrost ilości przejęć. Jest to wynikiem recesji i osłabienia jednych firm, a z drugiej strony silnej pozycji innych. Strategia marki po akwizycji. Kryzys nasila walkę rynkową – jesteśmy świadkami wielu przejęć. Akwizycje mają miejsce we wszystkich branżach i na całym świecie. W ramach tych procesów...

Architektura portfela spółek. Jak prezentować strukturę holdingu?

Architektura portfela spółek jest zagadnieniem kluczowym dla każdego holdingu, bo odwzorowuje jego strategię biznesową i rynkową. To sposób uorganizowania holdingu i jego prezentacji na rynku. To budowa i wykorzystanie synergii rynkowych.   Czym jest architektura portfela spółek? Architektura portfela to strategia operacyjna i musi w sposób logiczny wypływać ze strategii biznesowej – realizować wizję firmy, czyli określenie gdzie jak...

Żywiec: Portfolio Identity

ZEP: Group Identity

PKO Bank Polski: Group Identity

Orlen: Group Identity

Commercial Union: Group Identity

BGŻ: Group Identity

Aromes: Group Identity

Apator: Group Identity