Ile kosztuje rebranding? Do końca 2013 roku Bank PEKAO planuje zakończyć rebranding sieci swoich oddziałów oraz bankomatów. Momentem, w którym ma się rozpocząć rebranding banku jest 8 czerwca 2012 roku, czyli dzień rozpoczęcia Euro2012.

Ile kosztuje rebranding firmy z dużą siecią sprzedaży?

Ile kosztuje rebranding banku? Środki jakie mają być przeznaczone na rebranding to około 20 milionów zł w 2012 oraz kolejne 20 milionów zł w roku 2013. Czyli 40 milionów złotych zostanie wydane na zmianę oznakowania i wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej banku. Bank PEKAO zadeklarował, że wyda 10 milionów zł na kampanię informacyjną i lansowanie nowego wizerunku firmy. Kampania będzie miała miejsce przy okazji marketingu EURO 2012. W sumie rebranding i wylansowanie nowego image będą kosztowały łącznie około 50 milionów złotych. Czy to dużo? Z jednej strony 50 milionów złotych to dużo. Z drugiej strony suma ta to tylko 1,3% kosztów operacyjnych PEKAO.

Ile kosztuje rebranding banku? Cele a nakłady.

Ile kosztuje rebranding banku? Cele a nakłady.

Ile kosztuje rebranding czy jaki cel firma chce za te nakłady osiągnąć?

Po pierwsze, rebranding ma na celu podporządkowanie się wewnętrznym zaleceniom korporacyjnym UniCredit. Taka decyzja zapadła w centrali międzynarodowej grupy finansowej już cztery lata temu. Koszt ten był więc wpisany w ogólne koszty działania banku i był wcześniej planowany.

Po drugie unifikacja oddziałów ze standardem Unicredit ma poprawić lub może raczej zmodyfikować wizerunek banku. Przez wiele lat firma niewiele prowadziła działań wizerunkowych, więc wizerunek się po prostu zestarzał. Pytanie ile kosztuje rebranding przy takim fakcie jest mało istotne. Ważniejsze jest jakie straty ponosi firma z tytułu niedoskonałego wizerunku?

Po trzecie, bank przy okazji rebrandingu chce wprowadzić nowe oferty i nowe produkty. Nie będzie ich wiele i nie zmienią one drastycznie portfolio banku, ale będą połączeniem akcji wizerunkowej z akcją reklamową. Tak postępował wcześniej PKO BP przy okazji zmiany swojego systemu identyfikacji wizualnej. Firma wykorzysta w ten sposób synergie kosztowe.

Po czwarte bank chce dotrzeć z ofertą do młodszych klientów. Jeżeli się to uda, z tego tytułu pojawią się w banku kolejne wpływy.

Czy pytanie „ile kosztuje rebranding” przy takiej ilości celów jest ważne. W kosztach banku koszt rebrandingu będzie ułamkowy. Koszt ten dodatkowo połączony jest z działaniami reklamowymi i promocyjnymi banku. Placówki bankowe i tak trzeba co jakiś czas odnawiać i przeprowadzać ich renowację. To samo dotyczy konserwacji elementów oznakowania. W sumie koszt rebrandingu wydaje sie naprawdę niewysoki. I nie jest ważne ile kosztuje rebranding, ale jakie korzyści firma z tego procesu uzyska.