Firma nie istnieje bez otoczenia, nie istnieje w próżni. Jest wokół niej audytorium, które decyduje o jej sukcesie bądź porażce. Nie są to tylko klienci, ale wszelkie grupy związane pośrednio lub bezpośrednio z firmą. Powszechne jest mniemanie, że firmy w stosunku do klientów, a także do szerszego audytorium są lekceważące, cynicznie i obojętne. Skąd taka opinia?

Czy misja firmy jest potrzebna?

Podstawą takiego spojrzenia na firmę jest brak spójności między jej działaniami ekonomicznymi i publicznymi. Klienci są coraz bardziej świadomi, potrafią porównywać i wyciągać wnioski z komunikatów jakie prezentują im niezależne media. Audytorium oczekuje od silnych i bogatych firm odpowiedzialniejszego traktowania oraz partnerskiego współistnienia w otoczeniu. Firma musi więc dbać o swoją pozycję i dobrą reputację nie tylko w kategoriach ekonomicznych i niezależnie czy jej działalność ma charakter lokalny, regionalny czy globalny. Aby osiągnąć TRWAŁY sukces firmy powinny zadbać o postrzeganie ich jako prawe, udowodnić, że są partnerem i współobywatelem otoczenia w którym istnieją. Jak mogą to zaprezentować? Po prostu opracować i realizować na co dzień dobrą misję firmy.

Co to jest misja firmy?

Misja firmy manifestacja filozofii i celu istnienia firmy, to określenie fundamentalnych powodów bytu organizacji, to emanacja chęci polepszenia świata i udziału w jego rozwoju, to pozytywne i zaangażowane relacje miedzy audytorium a firmą, to gwarant wzajemnego sukcesu firmy i jej audytorium,

Istnieją dwa podstawowe poziomy używania misji firmy w marketingu i strategii biznesowej firmy. Pierwszym, bezpośrednio związanym z ekonomią, jest posiadanie misji lub inaczej mówiąc powodu istnienia firmy, mającego na celu dostarczania wartości właścicielom lub udziałowcom. Drugi to wprowadzanie misji w życie związanymi z filantropią, czyli firma musi stać się aktywnym członkiem społeczności.

Taka misja firmy i jej konsekwentne wykorzystywanie prowadzi w ramach zintegrowanego marketingu prowadzi do zależności audytorium z marką firmy. Dobra misja tworzy i wzmacnia przewagi marki. Aby efektywnie wykorzystywać misję, zarządzanie nią powinno równoważnie używać promowania aspektu ekonomicznego powodu istnienia firmy jak i działań filantropijnych. W ten sposób spójnie będzie się rozwijać marka firmy, jej reputacja i marketing – wzajemnie zależne i budujące efekt synergii. Misja firmy jest podstawą budowania marki.

Czym jest misja firmy?

Misja firmy jest kombinacją czynników behawioralnych (sposób, w jaki działamy w naszym otoczeniu), tonu, stylu organizacji i wartości, które stanowią jej sedno. Silna misja aktywnie wpływa na kulturę wewnętrzną i zewnętrzną firmy, Aby misja firmy była skutecznym elementem istnienia musi być realistyczna możliwa do zastosowania, która inkorporuje się na wszystkich jej poziomach.

Wykorzystywać misję nie znaczy tylko posiadać zapisaną misję, ale doprowadzić do sytuacji, w której audytorium wewnętrzne i zewnętrzne jest jej głęboko oraz rozumnie świadome, a także zaangażowane w jej realizację.

Misja firmy nie może być zależna tylko od parametrów finansowymi takich jak profit czy wartość akcji. Obejmuje w takiej sytuacji swoją istotą tylko właścicieli i udziałowców, tracąc z oczu całe pozostałe audytorium. Nie może być tylko pretekstem dla mediów, populistycznym frazesem czy narzędziem sprzedawania produktów firmy. Misja i jej używanie w życiu prezentuje firmę jako wartość większa niż tylko organizację generującą sprzedaż. Misja firmy to nie ładne postanowienie z raportu rocznego, ale we wszystkich aspektach działania i istnienia firmy zastosowanie praktyczne i operacyjne.

Co więcej konieczne jest realizowanie obietnic zawartych w misji – gdy obiecujemy a nie możemy spełnić obietnic – cierpi wtedy reputacja firmy. A o tym jak często potrzebujemy dobrej reputacji przekonują się nawet najbogatsze firmy. Po zatonięciu tankowca jedna z firm amerykańskich straciła kilka miliardów dolarów, a inna firma farmaceutyczna wypuszczając wadliwy lek naraziła się na straty na giełdzie sięgające w bardzo krótkim czasie kilkunastu procent – ich kapitał reputacji był za słaby, aby powstrzymać straty. Bo jedno to mieć zapis misji firmy, a co innego gdy misja firmy jest faktycznie realizowana.

Jaka musi być misja firmy:

 •   perspektywiczna
 •   ambitna
 •   oparta o uznane, ale nie populistyczne wartości
 •   rzeczowa w swojej treści
 •   konkretna i otwarta
 •   nie ograniczająca, otwarta
 •   pozwalająca na kreatywność
 •   tworzona i wspierana przez liderów
 •   zarządzana centralnie
 •   zarządzana przez najwyższe autorytety
 •   skierowana do odpowiedniego audytorium
 •   atrakcyjna i dająca wartości dodane wszystkim z audytorium
 •   zależna z działalnością firmy
 •   oddziałująca na całą organizację
 •   wspierana przez całą organizację
 •   zintegrowana, a nie oderwana od firmy
 •   możliwa do zaaplikowania globalnie
 •   wzbogacająca kulturę firmy
 •   gwarantująca ciągłość
 •   zaangażowana społecznie
 •   szeroko wdrożona i komunikowana

Jak ocenić czy misja jest dobra?

 • Oto lista kryteriów, wedle których można opisac jakość misji firmy:
 • czy misja firmy jest perspektywiczna, ambitna
 • czy misja firmy oparta o uznane, ale nie populistyczne wartości
 • czy misja firmy jest  rzeczowa w swojej treści, konkretna i otwarta
 • czy misja firmy nie ograniczająca, czy jest otwarta
 • czy misja  firmy pozwala na kreatywność, tworzenie i wspieranie  liderów
 • czy misja firmy może być  zarządzana centralnie, zarządzana przez najwyższe autorytety,
 • do jakiego audytorium  jest misja firmy kierowana, czy jest skierowana do odpowiedniego audytorium, czy jest atrakcyjna i dająca wartości dodane wszystkim z audytorium
 • czy misja firmy jest zależna z działalnością firmy, oddziałująca na całą organizację, wspierana przez całą organizację, zintegrowana, a nie oderwana od firmy
 • czy misja firmy możliwa jest do zaaplikowania globalnie
 • czy misja firmy wzbogaca kulturę firmy, gwarantująca ciągłość przedsiębiorstwu
 • czy misja firmy jest  zaangażowana społecznie
 • czy misja firmy może być  szeroko wdrożona i komunikowana

Jak powstaje misja firmy?

Prace nad powstała misja firmy nie sa zadaniem prostym. Wielu firmom zajmuje to wiele czasu, a wiele nie radzi sobie wręcz z tym przedsięwzięciem. Warto prześledzić misje polskich firm, aby przekonać się, że są one li tylko deklaracjami organizacyjno ekonomicznymi. Rzadko kiedy poprzez misje prezentuje się organizacja ambitna i zaangażowana w budowanie lepszego świata. Aby określić czy zapisana misja firmy jest dobra musimy odpowiedzieć spójnie na kilka pytań.

Czy misja firmy jest trafna i relatywna z działaniami firmy, czy jest skutecznie oddziaływująca na całe audytorium?
Czy misja firmy jest przekonująca i wiarygodna – jest wtedy obecna we wszystkich operacjach i działaniach?
Czy misja firmy jest ponadczasowa – aby się naprawdę zagnieździła musi upłynąć czas, im dłużej praktykuje się misję tym większa jej znajomość publiczna, musi patrzeć w przyszłość firmy i ludzkości?
Czy misja firmy jest skoncentrowana na określonych działaniach i aktywnościach, aby jej skutki nie ulegały rozproszeniu?

Jak misja firmy może wpływać na marketing firmy?

Pozwala łatwiej docierać do całego audytorium i klientów, taniej i skuteczniej niż konwencjonalne formy reklamy i promocji

Zwiększa znajomość marki poprzez bezpośrednie skojarzenia z reputacja firmy.

Tworzy zarzewie wiarygodności – firma z e znana i respektowana misją wysyła informacje o swoich markach jest to lepiej przyjmowane i budzi więcej zaufania

Dostarcza wartości dodanej klientom i audytorium i wspiera firmę, bo wpływa na otoczenie i daje przewagę, jako że rzadko która firma ma sensowną

Generuje potwierdzenie komunikatów prezentowanych przez marki produktów

Zwiększa efektywność wykonanych już działań

Pozostawia długoterminowe skutki – wymaga mniejszych nakładów

Audytorium identyfikuje się z firmą poprzez jej misję – niższa bariera wejścia

Humanizuje firmę co ułatwi jej akceptacje i uznanie jej oferty i inicjatyw

Tworzy efekty synergiczne miedzy opartym na misji pozycjonowaniu firmy – czyli przewagach

Jak misja firmy może wpływać na kapitał marki (brand equity)?

 1.   Znajomość – zwiększa skuteczność komunikatów dzięki relacjom miedzy firma z społecznością
 2.   Lojalność – Znana misja buduje związki pomiędzy firma a jej audytorium
 3.   Jakość – tworzy trwałe wartości, wiadomo czego można się spodziewać
 4.   Skojarzenia – wynikające z misji są oczekiwane przez społeczność

Jak misja firmy wpływa na wartości reputacji (reputation capital)

Najpierw wyjaśnijmy czym jest reputacja. Reputacją określamy jako chwilowe ujęciem przez audytorium rozpoznawczych cech firmy i określenie pozycji firmy w kontekście konkurentów. Reputacja jest także sygnalizacją ogólnej atrakcyjność firmy dla audytorium w kontekście indywidualnych wymagań jakości, kryteriów ekonomicznych, potrzeb i oczekiwań. Po trzecie reputacja jest wyobrażeniem możliwych w przyszłości relacji pomiędzy firmą respektującą potrzeby i oczekiwania audytorium. I w końcu misja jest opartym na percepcji audytorium zbiorowym doświadczeniem działań firmy w przeszłości i perspektywą postrzegania firmy w przyszłości w kontekście konkurentów.

Dobrą reputacje określają cztery cechy: Niezawodność, wiarygodność, solidność i odpowiedzialność. Można próbować uogólniać i stwierdzić że każda z nich odnosi się do innego audytorium.

Niezawodność – oczekiwani klienci i konsumenci – poprzez prezentowanie nadrzędnych wartości,  audytorium rozumie firmę i łatwiej ją akceptuje,  tworzy pozytywne potwierdzenie i uwiarygodnienie informacji.

Wiarygodność – oczekiwania inwestorzy, dostawcy, partnerzy, kredytodawcy – poprzez trwałe i jasne wartości, wpływa na sukcesy firmy pośrednio przez całe audytorium,  tworzy gwarancje oparte na uznanych wartościach,  firma ma zakodowany aktywny rozwój,  patrzy przyszłość – jest atrakcyjna

Solidność – pracownicy – poprzez lojalność pracowników,   przyciąga lepszych pracowników do firmy, Jest atrakcyjna dla lepszych pracowników,   zmniejsza rotacje kadr, tworzy lojalny zespół,  koncentrować uwagę pracowników na najistotniejszych wartościach, generujących najwięcej profitów,  pomaga integrować i łączyć psychologicznie pracowników firmy w jednej organizacji, co zwiększa skuteczność komunikacji wewnętrznej i wymianę idei

Odpowiedzialność – społeczność – działania filantropijne i zaangażowanie publiczne, buduje integralność i zaufanie,  prezentuje troskę o otoczenie

Misja firmy – przykłady:

Feeding people better – ConAgra – food conglomerate

To help athletics maximize their performance – Nike

To provide people with a high-quality means of communicating emotions – Hallmark

Making a computer for rest of us – Apple

Transport people in a low-cost but fun and relaxing environment – Southwestern Airlines

We are in the business of preserving and improving human life. All of our actions must measured by our success in achieving this – Merck – pharmaceutical

Provide quality entertainment for families – adults as well as children -Disney

Help develop tourism – American Express – Eastern Europe

Podane przykłady pokazują, że misja firmy jest podstawą budowania najsilniejszych marek na świcie.