Na słowo „misja firmy” reagujemy na dwa sposoby: albo traktujemy lekceważąco jako objaw nadętej propagandy korporacyjnej, albo widzimy w niej kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej, spajający i koncentrujący wszystkie działania na tym co dla firmy najważniejsze.

Po co firmie misja firmy?

Firma nie istnieje bez otoczenia, nie istnieje w próżni. Jest wokół niej audytorium, które decyduje o jej sukcesie bądź porażce. Nie są to tylko klienci, ale wszelkie grupy związane pośrednio lub bezpośrednio z firmą. Powszechne jest mniemanie, że firmy w stosunku do klientów, a także do szerszego audytorium są lekceważące, cynicznie i obojętne. Dla takich firm misja firmy ma znaczenie jedynie propagandowe.

 

Podstawą takiego spojrzenia na firmę jest brak spójności między jej działaniami ekonomicznymi i publicznymi. Klienci są coraz bardziej świadomi, potrafią porównywać i wyciągać wnioski z komunikatów jakie prezentują im niezależne media. Audytorium oczekuje od silnych i bogatych firm odpowiedzialniejszego traktowania oraz partnerskiego współistnienia w otoczeniu. Oczekuje od nich realizacji wartościowej misji. Firma musi więc dbać o swoją pozycję i dobrą reputację nie tylko w kategoriach ekonomicznych i niezależnie czy jej działalność ma charakter lokalny, regionalny czy globalny. Aby osiągnąć TRWAŁY sukces firmy powinny zadbać o postrzeganie ich jako prawe, udowodnić, że są partnerem i współobywatelem otoczenia w którym istnieją. Jak mogą to zaprezentować? Po prostu opracować i realizować na co dzień dobrą i wartościowa dla otoczenia misję.

Co to jest misja firmy firmy?

Misja firmy to manifestacja filozofii i celu istnienia firmy, to określenie fundamentalnych powodów bytu organizacji, to emanacja chęci polepszenia świata i udziału w jego rozwoju, to pozytywne i zaangażowane relacje między audytorium a firmą. Misja firmy to gwarant wzajemnego sukcesu firmy i jej otoczenia. Istnieją dwa podstawowe poziomy używania misji w działaniu i marketingu firmy. Pierwszym, bezpośrednio związanym z ekonomią, jest misja firmy lub inaczej mówiąc powód istnienia firmy. taka misja firmy ma na celu dostarczanie wartości właścicielom lub udziałowcom. Drugi poziom to misja firmy związana z filantropią i odpowiedzialnością społeczną. Uzasadnienie dla posiadania misji jest więc następujące: firma musi stać się aktywnym członkiem społeczności, rozumiejącym jego potrzeby i aspiracje.

Tak rozumiana misja firmy i jej konsekwentne wykorzystywanie w ramach zintegrowanego marketingu prowadzi do zbudowania współzależności audytorium z marką firmy. Dobra misja firmy ponadto tworzy i wzmacnia przewagę marki. Aby misja firmy była efektywnie wykorzystywana, zarządzanie nią powinno równoważnie używać promowania aspektu ekonomicznego powodu istnienia firmy jak i działań filantropijnych. W ten sposób spójnie będzie się rozwijać marka firmy, jej reputacja i marketing – wzajemnie zależne i budujące efekt synergii. To wzorcowo wykorzystana misja firmy do realizacji celów firmy.

Czym jest misja firmy?

Misja firmy jest kombinacją czynników behawioralnych (sposób, w jaki działamy w naszym otoczeniu), tonu, stylu organizacji i wartości, które stanowią jej sedno. Silna misja firmy aktywnie wpływa na kulturę wewnętrzną i zewnętrzną firmy. Aby misja firmy była skutecznym elementem musi być realistyczna i możliwa do zastosowania. Misja musi inkorporować się na wszystkich jej poziomach działania firmy.

Wykorzystywanie nie znaczy posiadać ładny zapis misji. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której audytorium wewnętrzne i zewnętrzne jest jej głęboko oraz rozumnie świadome, a także zaangażowane w realizację misji firmy. Misja firmy nie może być zależna tylko od parametrów finansowymi takich jak profit czy wartość akcji. Obejmuje w takiej sytuacji swoją istotą tylko właścicieli i udziałowców, tracąc z oczu całe pozostałe audytorium. Nie może być tylko pretekstem dla mediów, populistycznym frazesem czy narzędziem sprzedawania produktów firmy. Misja firmy i jej używanie w życiu prezentuje firmę jako wartość większa niż tylko organizację generującą sprzedaż. Misja firmy to nie ładne postanowienie z raportu rocznego, ale we wszystkich aspektach działania i istnienia firmy zastosowanie praktyczne i operacyjne.

Co więcej konieczne jest realizowanie obietnic zawartych w misji – gdy obiecujemy a nie możemy spełnić obietnic – cierpi wtedy reputacja firmy. A o tym jak często potrzebujemy dobrej reputacji przekonują się nawet najbogatsze firmy. Po zatonięciu tankowca jedna z firm amerykańskich straciła na wartości kilka miliardów dolarów, a inna firma farmaceutyczna wypuszczając wadliwy lek naraziła się na straty na giełdzie sięgające w bardzo krótkim czasie kilkunastu procent – ich kapitał reputacji był za słaby, aby powstrzymać straty.

Jaka musi być misja firmy: perspektywiczna, ambitna, oparta o uznane, ale nie populistyczne wartości, rzeczowa w swojej treści, konkretna i otwarta, nie ograniczająca, otwarta, pozwalająca na kreatywność, tworzona i wspierana przez liderów, zarządzana centralnie, zarządzana przez najwyższe autorytety, skierowana do odpowiedniego audytorium, atrakcyjna i dająca wartości dodane wszystkim z audytorium, zależna z działalnością firmy, oddziałująca na całą organizację, wspierana przez całą organizację, zintegrowana, a nie oderwana od firmy, możliwa do zaaplikowania globalnie, wzbogacająca kulturę firmy, gwarantująca ciągłość, zaangażowana społecznie, szeroko wdrożona i komunikowana.

Jaka misja firmy jest najlepsza?

Stworzenie misji nie jest zadaniem prostym. Wielu firmom zajmuje to wiele czasu, a wiele nie radzi sobie wręcz z tym przedsięwzięciem. Warto prześledzić misje polskich firm, aby przekonać się, że są one li tylko deklaracjami organizacyjno ekonomicznymi. Rzadko kiedy poprzez misje prezentuje się organizacja ambitna i zaangażowana w budowanie lepszego świata. Aby określić czy zapisana misja firmy jest dobra musimy odpowiedzieć spójnie na kilka pytań.

 • Czy misja firmy jest trafna i relatywna z działaniami firmy – wtedy jest skutecznie oddziaływująca na całe audytorium.
 • Czy misja firmy jest przekonująca i wiarygodna – jest wtedy obecna we wszystkich operacjach i działaniach.
 • Czy misja firmy jest ponadczasowa – aby się naprawdę zagnieździła musi upłynąć czas, im dłużej praktykuje się misję tym większa jej znajomość publiczna, musi patrzeć w przyszłość firmy i ludzkości.
 • Czy misja firmy jest skoncentrowana na określonych działaniach i aktywnościach – aby jej skutki nie ulegały rozproszeniu.

Jak misja firmy może wpływać na kapitał marki (brand equity)?

Misja firmy powiększa znajomość marki. Dzieje się tak dzięki większej efektywności komunikowania, spójności komunikatów oraz silniejszym relacjom między firmą a społecznością klientów i konsumentów. Misja firmy buduje lojalność klientów i konsumentów wobec firmy i jej marki. Jeżeli misja firmy niesie za sobą uznawane przez audytorium wartości, są oni wobec marki bardziej lojalni. Lojalność pojawia się jako efekt zrozumienia powodu działania firmy. Otoczenie wie czego można się spodziewać po firmie. Rośnie reputacja firmy. Wartościowe skojarzenia są wynikiem spójności działania i komunikacji firmy. Jeżeli misja firmy mówi o oczekiwane przez społeczność zewnętrzna wartościach, budzi to pozytywne skojarzenia.

Misja firmy a renoma jej produktów

Misja firmy a renoma jej produktów

Jak misja firmy wpływa na wartości reputacji (reputation capital)

Najpierw wyjaśnijmy czym jest reputacja. Reputacją określamy jako chwilowe ujęciem przez audytorium rozpoznawczych cech firmy i określenie pozycji firmy w kontekście konkurentów. Reputacja jest także sygnalizacją ogólnej atrakcyjność firmy dla audytorium w kontekście indywidualnych wymagań jakości, kryteriów ekonomicznych, potrzeb i oczekiwań. Po trzecie reputacja jest wyobrażeniem możliwych w przyszłości relacji pomiędzy firmą respektującą potrzeby i oczekiwania audytorium. I w końcu misja firmy jest opartym na percepcji audytorium zbiorowym doświadczeniem działań firmy w przeszłości i perspektywą postrzegania firmy w przyszłości w kontekście konkurentów. Misja firmy jest bezpośrednio powiązana z reputacja i renoma firmy. Dobrą reputację, a więc i dobra misję firmy, określają cztery cechy: Niezawodność, wiarygodność, solidność i odpowiedzialność.

Misja firmy - strategia prezentacji grup kapitałowych

Misja firmy - strategia prezentacji grup kapitałowych

Przykładowe misje firm światowych. Dla zachowania idei pozostawiony został zapis w języku angielskim:

 • Feeding people better – ConAgra
 • Bring inspiration and innovation to every athlete in the world -Nike
 • Provide people with a high-quality means of communicating emotions – Hallmark
 • Making a computer for rest of us – Apple (misja firmy historyczna)
 • Bringing the best personal computing experience to students, educators, creative professionals and consumers around the world through its innovative hardware, software and Internet offerings – Apple
 • Transport people in a low-cost but fun and relaxing environment – Southwestern Airlines
 • Preserving and improving human life – Merck
 • Help develop tourism – American Express Eastern Europe
 • Give people the power to share and make the world more open and connected – Facebook
 • Organize the world‘s information and make it universally accessible and useful – Google
 • Enable people and businesses throughout the world to realize their full potential – Microsoft
 • To be the fabric of real-time communication on the web – Skype
 • We are a global family with a proud heritage passionately committed to providing personal mobility for people around the Word – Ford
 • Fulfill dreams through the experience of motorcycling – Harley-davidson
 • Help people and businesses throughout the world realize their full potential – Microsoft
 • Benefit and refresh everyone it touches – The Coca-Cola Company
 • Give ordinary folk the chance to buy the same thing as rich people – Wal-Mart
 • Make people happy – Walt Disney