Nowa strategia rynkowa w Centrozap. Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy Centrozap, zadecydowało o zmianie nazwy spółki. Na rynku następuje kolejna zmiana nazwy spółki giełdowej.

Strategia rynkowa, zmiana nazwy i rebranding

Nowa nazwa spółki oznacza, że Centrozap zamierza skoncentrować się na rynku energetycznym. To kompletna zmiana strategii rozwoju firmy. Od pewnego czasu, firma handluje już energią elektryczną. Centorzap / Ideon Energy osiąga z tego tytułu przychody na poziomie kilkuset milionów złotych rocznie. Poza rynkiem hurtowym firma oferuje energię elektryczną odbiorcom końcowym. Drugim obszarem związanym z energetyką będzie obrót gazem ziemnym. W marcu firma otrzymała z Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót tym produktem. Firma już wcześniej w swoim logo używała napisu „grupa energetyczna”. Teraz nastąpiła całkowita zmiana nazwy. Nowa nazwa będzie prezentowała całą grupę kapitałową. Zmiana nazwy to nie wszystko, zmienia się strategia rynkowa a marka przechodzi rebranding.

Zmiana nazwy jako nowa strategia rynkowa

Centrozap powstał w 1951 roku. Początkowo strategia rynkowa opierała się na koncepcie centrali handlu zagranicznego. Firma zajmowała się importem i eksportem urządzeń dla górnictwa i hutnictwa. Z czasem międzynarodowy obrót towarowy objął odlewnictwo, koksownictwo, metalurgię, hutnictwo żelaza i stali oraz górnictwo. Od 2007 roku Centrozap realizuje strategię rozwoju w sektorze energetyczno-surowcowym. Wiodącym obszarem działalności jest obrót energią elektryczną oraz uzupełniające usługi energetyczne. W latach 2007 – 2010 firma rozwinęła się w Grupę Energetyczną. W skład grupy wchodzą spółki z Polski, Austrii Cypru i Rosji. Nazwa Centrozap nie pasuje do nowej strategii firmy, dlatego następuje zmiana nazwy i wprowadzana jest nowa strategia rynkowa.

Strategia rynkowa a aspekty prawne

Zmiana nazwy na Ideon nastąpiła niedawno. Nowa nazwa Ideon powstała ze słów „Idea” – myśl oraz angielskiego „on” – włączyć. I nazwa może być właśnie problemem. Jedna z cech jaka musi spełniać nazwa aby rebranding był sukcesem, musi być bezpieczeństwo prawne. Strategia rynkowa odniesie sukces, gdy marka firmy pozwala na prowadzenie działalności międzynarodowej. Nowa nazwa jest bardzo podobna do nazwy EON. E.ON AG to międzynarodowa spółka holdingowa będąca dostawcą usług związanych z energią elektrycznej. E.ON ma siedzibę w Dusseldorfie w Niemczech i jest jedną z 30 wiodących spółek niemieckiego indeksu DAX. Zmiana nazwy na E.ON miała miejsce już wiele lat temu. Nazwa pochodzi od greckiego słowa „eon”, co oznacza wieczność. Firma działa w ponad 30 krajach i obsługuje ponad dwadzieścia sześć milionów klientów. Jeżeli prawnicy firmy E.ON stwierdzą, że zmiana nazwy na Ideon narusza monopol patentowy na znak towarowy E.ON, zgłoszą protest – co będzie się wiązać z zakazem stosowania tego znaku w Unii Europejskiej. Centozap przeprowadzając rebranding zgłosił na razie znak towarowy jako znak graficzny, co nie gwarantuje ochrony nowej nazwy. Jako wspólnotowe znaki towarowe w Unii Europejskiej zarejestrowanych jest już ponad milion marek. Zmiana nazwy powinna zawsze zakładać pełne bezpieczeństwo nowej nazwy i logo – szczególnie jeżeli w grę wchodzi działalność ponadnarodowa – na tym polega skuteczna strategia rynkowa.